TUŽNA VIJEST: Umro je Hrvoje Čulić

Objavljeno: 16.08.2017.

16.08.2017.

TUŽNA VIJEST:

S tugom vas obavještavamo da nas je napustio naš ugledni član, književnik Hrvoje Čulić.
 

Hrvoje Čulić - pjesnik, esejist, kritičar i slikar (1934-2017).
Od 1960. živio u Zagrebu.
 
Surađivao u raznim listovima i časopisima,kao i u emisijama Radio Zagreba.
Njegov se pjesnički izraz razvijao od standardnoga slobodnog, grafički oblikovanog stiha bez interpunkcija, koji su pisane pjesme u prvoj knjizi (1969.), do zgusnute lirske strukture pisane proznom rečenicom u pretežnom dijelu druge knjige (1976.). Izabrane i neke nove pjesme tiska u zbirci 2001.
 
Pisao oglede i osvrte o općim temama i o nekim hrvatskim i stranim književnicima (T. Ujević, A. B. Šimić, B. Bavčević, A. Lisica, V. Vučetić, N. Jeličić, M. Slaviček, D. Ivanišević, B. G. Glasnović, J. Dautbegović, M. Krleža, V. Kuzmanović, N. M. Blažević, G. Leopardi , R. M. Rilke, Z. Herbert, C. Milosz, S. Plath, F. Kafka, H. Bahr, J. Updike, S. Bellow, I. B. Singer, E. M. Cioran, E. Ajar, H. Hesse, M. Pavlović, D. Kalajić, J. Aćin i dr.) U njegovoj kritici i esejistici prevladava akribija i slobodan pristup meditativna čitatelja.
 
Sklonost filozofskom mišljenju približuje ga istočnjačkoj misli (Pred neprolaznim prolazom zen budhizma, Vidik, Split, 1980., br. 2, str. 109 – 116.; Knjiga puta i vrline, Delo, Beograd, 1981., br. 8., str. 177 . 179; Knjiga promjena, Radio Sarajevo – Treći program, 1982., br. 36, str. 659 – 666 i dr.) i psihologiji S. Freuda, C. G. Junga, A. Adlera, P. Diela, V. E. Frankla i E. Ringla (Izabrana djela C. G. Junga, Vidik, Split, 1978., br. 7, str. 95-98.; Knjiga borca protiv samoubojstva, Mogućnosti, Split, 1984., br.6-7,, str. 594 -600.; Jedan od velike trojice, Letopis M. srpske, Novi Sad, 1986., br. 1, str. 129-138 i dr.).
 Većina tekstova opće i književne tematike objedinjeni su, na kraju, u knjigama (1977. i 1985.), a oni posvećeni filozofskim temama ili pobuđeni psihološkom problematikom ostali su rasuti po listovima i časopisima.
 
Objavio je priče:
- Intervju ili priča o priči (Republika, Zagreb 1975., br. 9, str. 972 – 979)
- Ribožder (Odjek, Sarajevo 1984., br. 17, str. 9)
- Posljednjih dvanaest sati (Mogućnosti, Split 1990., br. 9-10, str. 938 – 940)
 
Svoju osobnu poetiku izložio je i predočio u nizu tekstova, najcjelovitije u eseju Poezija: Ure kad se javljaju duše (Odjek, Sarajevo 1988., br. 3, str. 12 – 13), i u već spomenutoj priči Intervju ili…
 
Autobiografske zapise lirsko – esejističke naravi, od 1951. do 1993., naslovljene s Ni roman ni dnevnik, objelodanio je u u časopisu Mogućnosti, u dva navrata (Split 1993., br.1 – 2, str. 86 – 119, i 1995., br. 1 – 3, str. 43 – 76).
 
Bio je član uredništva Mogućnosti od 1990.
 
 
 
 Djela:
 
- Pustili su me da govorim, pjesme, vl. naklada, Zagreb 1969.
- Monolog jednog fauna, pjesme u prozi, Čakavski sabor, Split 1976.
- Govor i šutnja, ogledi i osvrti, Čakavski sabor, Split 1977.
- Eros u sjeni Thanatosa, ogledi i osvrti, Književni krug Split, Split 1985.
- Popis udaraca, pjesme u stihu i prozi, Književni krug Split, Split 2001.
- Oni koji bdiju, eseji i osvrti, Mala knjižnica DHK, Zagreb 2006.
- Biti i pisati; eseji i osvrti; Stajer graf, Zagreb 2006.
 
 Antologije:
- Zvonimir Mrkonjić: Suvremeno hrvatsko pjesništvo (tekstovi), Kolo Matice hrvatske, Zagreb 1971.
- Zvonimir Mrkonjić – Hrvoje Pejaković – Andriana Škunca: Naša ljubavnica tlapnja (Antologija hrvatskih pjesama u prozi), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 
 Leksikoni:
- Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslava Krleža, Zagreb 1993.
- Hrvatski leksikon, Naklada leksikon d.o.o., Zagreb 1996.
- Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2000.
- Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb 2000.

Povratak na prethodnu stranicu

Kalendar događanja

Nedjelja, 27.05.2018.

17. FEKP

Subota, 19.05.2018.

G točka u Rijeci

Vidi sva događanja Nagrada Kamov Kako postati član Info za strane izdavače