Životopis

Drago Roksandić

DRAGO ROKSANDIĆ

Rođen u  Petrinji, 12. I. 1948.,redovni je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnikKatedre za povijest Srednje i Jugoistočne Europe, voditelj modula Diplomskog studija ranoga novog vijeka i voditelj fakultetskog Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije. Nositelj je kolegija „Teorije i metode u modernoj i suvremenoj historijskoj znanosti“ na fakultetskom Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti.
Voditelj je međunarodnoga znanstvenog projekta "TriplexConfinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu" (utemeljenog 1996. godine) te  Programa "Desničini susreti". 
Bio je, pored ostalog,gost-predavač (visitinglecturer) na sveučilištu Yale u SAD(1990.),  a od 1991./1992. do 1996./1997. godine, u različitim statusima,suradnik bečkogInstitut fürdieWissenschaftenvomMenschen, kao jedan od utemeljitelja i voditeljaistraživačkog projekta “Re-Thinking the Post-WarHistoryof Europe”. Od 1995./1996. do 2001./2002. bio jestalni gostujući profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University /CEU/) u Budimpešti. Sada je član, pored ostalih, znanstvenog projekta „Phantomgrenzen“ na Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Po pozivu je kao predavač ili kao referent sudjelovao u radu preko dvije stotine skupova u tridesetak zemalja. Objavio je devet autorskih knjiga, nekoliko desetina uredničkih izdanja – među kojima desetak zbornika znanstvenih radova u Biblioteci „Desničini susreti“ (u suradnji s Ivanom Cvijović Javorina) i nekoliko stotina historiografskih radova. Radovi su mu objavljivani i na engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom, mađarskom i slovenskom.
Autorska izdanja:
1. VojnaHrvatska: La Croatie militaire. Krajiško društvo u FrancuskomCarstvu (1809-1813). Sv. I-II.Zagreb, 1988.; 
2. Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća do naših dana. BibliotekaVjesnikvremena - Vjesnik. Zagreb, 1991.;
3. Srpskaihrvatskapovijesti ’novahistorija”. Zagreb, 1991. (Knjiga je integralno prevedena na japanski.)
4. Protiv rata. Prilozi povijesti iluzija. Zagreb, 1996.;
5. Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500-1800.Zagreb, 2003.;
6. Etnos, konfesija, tolerancija. SKD “Prosvjeta”. Zagreb, 2004.;
7.Svetozar Borojević od Bojne (1856 – 1920). Lav ili Lisica sa Soče. Zagreb, 2006.;

8. U NIN-u i Danasu. Zagreb 2011.;
9. Drago Roksandić i Vlatka Filipčić Maligec,Kultura hrvatskog antifašizma. Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25. – 27. lipnja 1944.). Između „mjesta pamćenja“ i kritičke refleksije,Zagreb 2016.

Detaljnije vidjeti kompletnu biobibliografijudo 2008. godine u: Hrvoje Petrić, „Živjeti TriplexConfinium (u povodu 60. godišnjice rođenja prof. dr. sc. Drage Roksandića“, Ekonomska i ekohistorija, vol. 4, br. 4, str. 151–231 tewww.ffzg.unizg.hr/pov/zavod/triplexwww.ffzg.unizg.hr/pov/zavod/triplex2 i http://kula-jankovica.unizg.hr

Književni opus