Životopis

Dražen Lalić

 Dražen Lalić je rođen 15. lipnja 1960. u Makarskoj.
 Na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Sveučilišta u Zagrebu
 diplomirao je politologiju 1983. godine.
 Doktorsku disertaciju iz sociologije obranio je 1993.
 na Filozofskom fakultetu istoga Sveučilišta. Radio je kao novinar
 i voditelj Istraživačkoga centra lista Slobodna Dalmacija (1992-1994.),
 direktor Agencije za istraživanja javnog mnijenja, medija
 i tržišta Puls (1994-1997.), te savjetnik u Upravnom odjelu
 za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita i voditelj
 Informacijskog centra za mlade Splita (1995-2000.).
 Od 2000. zaposlen je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu,
 gdje živi u posljednjih osam godina. U zvanje redovnoga profesora
 (iz sociologije) izabran je sredinom 2011. godine.
 Nositelj je nastave na predmetima Sociologija hrvatskog društva,
 Politički i socijalni aspekti sporta te Politička komunikacija.
 Osim na FPZG-u, predavao na sveučilištima u Splitu,
 Dubrovniku i Waterloou, Kanada. Bio je u četiri navrata
 na studijskim putovanjima u inozemstvu (SAD, Kanada, Njemačka).
 Proveo je više istraživanja vezana za ponašanje nogometnih
 navijača, zlouporabu droge i ovisnost o drogi, višestranačke izbore,
 izborne kampanje i druge teme. Sam ili u suautorstvu objavio
 je osam znanstvenih studija i jednu popularno-znanstvenu knjigu,
 pedesetak znanstvenih i stručnih radova, te bio jedan od
 urednika šest knjiga. Osim toga, Lalić je autor većega broja
 publicističkih članaka te (kao politički i društveni analitičar)
 sudionik više televizijskih i radio emisija.

 Lalić, Dražen, Leburić, Anči, Bulat, Nenad, Grafiti i subkultura, Zagreb: Alinea, 1991.
 Lalić, Dražen, Torcida: pogled iznutra, Zagreb: AGM, 1993.
 Lalić, Dražen, Nazor, Mirjana, Narkomani: smrtopisi, Zagreb: Alinea, 1997.
 Lalić, Dražen, Mardešić, Vedran, Nazor, Mirjana, Šandrović-Mucalo, Vanja
 Avanturizam roditeljstva. Adolescencija, prevencija (ur.), Split: Liga za
 borbu protiv narkomanije, 1999.
 Lalić, Dražen, Pilić, Damir, Na mladima svijet zastaje. Grupni intervju s mladim
 splitskim delinkventima, Zagreb: Jesenski&Turk, 2001.
 Lalić, Dražen, Split kontra Splita. Pogled sociologa na probleme jednoga grada,
 Zagreb: Jesenski&Turk, 2003.
 Lalić, Dražen, Obama: Strme staze do Bijele kuće, Rijeka: Novi list, Adamić, 2009.

 1. Znanstveni članci

 Lalić, Dražen, „Seien wir unrealistisch – suchen wir das Unmogliche. Die Subkultur
 der Fussballfans in Kroatien zur Zeit des Krieges und in der Nachkriegzeit“,
u: Schnacher-Blazizek, Peter (prir.) Jugendkulturen '68 – '98, Graz: Steirische
Landesausstellung, 1998., str. 194-203.
 Vrcan, Srđan, Lalić, Dražen, „From Ends to Trenches, and Back: Football in the Former
 Yugoslavia“, u: Amstrong, Gary, Giulianotti, Richard, ur., Football Cultures and
 Identities, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan, 1999.,
 str. 176-188.
 Lalić, Dražen, Zlatković-Winter, Jelena, „Nemiri u Francuskoj 2005: Priča sa zapadne
 strane“, Politička misao, Zagreb, br. 2, 2006., 121-138.
 Lalić, Dražen, Biti, Ozren, Četverokut sporta, nasilja, politike i društva: znanstveni uvid u
 Europi i u Hrvatskoj“, Politička misao, Zagreb, Vol. XLV, br. 3-4, 2008., str. 247-272.
 Lalić, Dražen, Bulat, Nenad, „Rat i mladi: Prema novoj generacijskoj kulturi“,
u: Čaldarović, Ognjen, Mesić, Milan, Štulhofer, Aleksandar, ur., Sociologija
 i rat, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1992., str. 83-92.
 Lalić, Dražen, Kunac, Suzana, „Spotovi i glasovi: usporedba televizijskog oglašavanja
 stranaka u kampanjama 2003. i 1995. u Hrvatskoj“. U: Čular, Goran (ur.) Izbori i
 konsolidacija demokracije u Hrvatskoj, Zagreb: Fakultet političkih znanosti,
 2005., str. 37-122. Škrabalo, Marina, Lalić, Dražen, „Malo misto – veliki problem:
 Odnos lokalne zajednice u Veloj Luci spram ovisnosti i drogama“.
U: Prica, Ines, Jelavić, Željka, Destinacije čežnje, lokacije samoće.
 Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku,
Hrvatsko etnološko društvo, 2009., str. 71-90.

 2. Ostali radovi

 Lalić, Dražen, Predgovor knjizi „Moj sin ovisnik“ Nikice Mrđena,
u: Mrđen, Nikica, Moj sin ovisnik, Rijeka: Vlastita naklada, 2002., str. 9-14.
 Lalić, Dražen, „Znalački sa znalcima“, Gordogan, Zagreb,
brojevi 7-9 i 10, 2005-2006., str. 17-20.
 Lalić, Dražen, Škrabalo, Marina „Metodologija izrade studija slučaja“,
u: Indeks otvorenosti društva, ur. Goldstein, Simona, Zagreb: iDEMO,
Institut za demokraciju, 2006., 137-140. Lalić, Dražen, „Čudo ili čudo u Zagvozdu“, u: Kumer, Elizabeta,
Mlikota, Vedran, Glumci u Zagvozdu. Deset godina kazališnih susreta, Zagreb, Zagvozd:
Školska knjiga, Kulturna udruga Glumci u Zagvozdu, 2008., str. 83-85
 Lalić, Dražen, „Predgovor hrvatskom izdanju knjige 'Odvažnost nade. Razmišljanja o
 obnavljanju američkoga sna' Baracka Obame. U: Obama, Barack, Odvažnost
 nade. Razmišljanja o obnavljanju američkog sna, Zagreb: Profil, 2008., str. 7-15.
 Lalić, Dražen, „Mani Gotovac kao javna intelektualka“, Književna republika, Zagreb,
 listopad-prosinac 2010., br. 10-12, godište VIII, 2010., str. 46-53.

Književni opus