Životopis

Goran Duka

Goran Duka rođen je 11.04.1961. g. u Sarajevu.
Živi i radi u Korčuli.

 Objavio:
 - Grad nasuprot vremenu, pripovijetke,Zagreb, Mozaik knjiga 2002.
 - Svjetionik otoka Scorpio, roman,Zagreb, Mozaik knjiga 2003.
- Vagina zemlje, roman, Naklada Bošković, Split 2008.

 Prijevodi:
- Švedski državni radio preveo je i na svome valu 2004. g. emitirao tekst pripovjetke "Plesačica" iz knjige "Grad nasuprot vremenu"
- u njemačkoj audio knjizi "Das Leben, das Meer" (svojevrsna antologija najljepših književnih tekstova napisanih o moru), autorice Anne Kathrin Godec, predstavljenoj na frankfurtskom sajmu knjige 2004., u izbor je uvrštena i na njemački prevedena pripovjetka Dječak koji je odagnao maglu-"Der Knabe, der den Nebel vertrieb", iz knjige Grad nasuprot vremenu (uz tekstove J.W.Goethea, E.A.Poea, C.Baudelairea, V.Hugoa, J.Vernea, M.Twaina, H.Heinea, Marca Pola, D.Defoea, E.Hemingwaya, R.M.Rilkea, C.Magrisa, A.Baricca...)

Književni opus