Životopis

Ivan Brčić

Ivan Brčić rođen je 09. prosinca 1980. godine u Zagrebu.
Nakon osnove škole i XV. gimnazije diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu.
Oženjen je i otac je dvoje djece.
Živi i radi u Zagrebu.
Brčićevi stihovi i recenzije prikazani su i interpretirani na više medija, poput Vijenca,
Večernjeg lista, Imotskim novinama, HTV-ovoj emisiji „Na vrhu jezika”, OTV-u, Mreža TV-u,
na HRT – HR3 i drugim radijskim postajama i programima.
Kontakt: ibrcic123@yahoo.com
Do sada je objavio tri zbirke poezije:
„Plavi kamen – Blue stone“, Naklada Stih, 2010. godina.
„Mjesec bez suputnika – Moon with no companion“, Sandorf, 2016. godina.
„Šešir, sandale i štap“, Alfa d.d., 2021. godina
 
„Plavi kamen – Blue Stone“:
Predgovor: Marija Pekaić Mikuljan.
Prijevod na engleski jezik: Slobodan Drenovac.
Ilustracije: Bernardo Brčić.
Promocija ex – Kinoteka, knjige stihove čitali: Nada Subotić i Dragan Despot.
E-izdanje (Kindle) od 2010. godine.
Knjiga je otkupljena od Ministarstva kulture RH.
 
„Mjesec bez Suputnika – Moon with no companion“:
Pogovor: Sead Begović.
Prijevod na engleski jezik: Slobodan Drenovac.
Ilustracije: akademski slikar Vatroslav Kuliš.
Promocija MSU, knjige stihove čitao: Dragan Despot.
Knjiga izdana uz potporu Grada Zagreba.
 
„Šešir sandale i štap“:
Ilustracije: akademski slikar Damir Vejzović
Pjesma „Dan kad je duga preko sna prešla (Diego)“ prevedena je na španjolski i čitana je
18. prosinca 2020. na radio programu „Bar Croata“ u Buenos Airesu na hrvatskom i
španjolskom jeziku.

Književni opus