Životopis

Katarina Peović Vuković

Katarina Peović Vuković rođena je u Zagrebu.
 1999. godine diplomirala je komparativnu književnost i kroatistiku
 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 2004. godine je magistrirala znanost o književnosti s temom
 "Književnost i tehnologija novih medija".
 2010. godine na istom je Odsjeku doktorirala s temom "Novomedijska pismenost:
Perspektive digitalne i mrežne tekstualnosti i društvenosti".
 Od 2005. godine radi na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.
 Od 1998. godine urednica je književno-teorijskog časopisa "Libra Libera".
 2003. godine uredila je zbornik tekstova Hakima Beya
(Privremene autonomne zone i drugi tekstovi, ur. Katarina Peović Vuković
(The Temporary Autonomous Zone…), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb).
 2012. godine objavljuje knjigu "Mediji i kultura. Ideologija medija nakon decentralizacije" (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb).
2016. objavila knjigu "Marx u digitalnom dobu. Dijalektički materijalizam na vratima tehnologije" (Durieux, Zagreb).

Književni opus