Životopis

Kristijan Vujičić

Kristijan Vujičić rođen je 1973. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te di­plomirao filozofiju i religiologiju na Zagrebačkom sveučilištu. Objavljivao je prozu i recenzi­je u više časopisa za kulturu i dnevnih listova. Već cijelo desetljeće uređuje i vodi tribine društveno-humanističke tematike pod nazi­vom „Paralelni svjetovi“ u zagrebačkoj Knjiž­nici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Welcome to Croatia: doživljaji jednog turističkog vodiča, Naklada Ljevak, 2006. (napisan u suradnji sa Ž. Špoljarom, Nagrada Kiklop 2006).

Gospodin Bezi­meni, Naklada Ljevak, 2007. (uži izbor za Na­gradu „Fran Galović“ 2007.)

Udruženje za mravlje igre, Naklada Ljevak, 2009. (uži izbor za Nagradu SFERA)

Ponavljanje: zaigranost prolje­ća i života, Knjigomat, 2012. (polufinalist na­grade Tportala za roman godine)

Knjiga izlazaka, Naklada Ljevak, 2015. (uži izbor Nagrade Ksaver Šandor Gjalski)

U pripremi: Kad su padali zidovi (Fraktura, 2019.)

 

NAGRADE:

Godine 2017. primio je prvu nagradu na 51. natječaju Večernjega lista za kratku priču „Ranko Marinković“.

Nagrada Kiklop 2014. za urednika godine.

Nagrada Kiklop 2006. za roman Welcome to Croatia .

 

 

 

Književni opus