Životopis

Marijana Rukavina Jerkić

Marijana Rukavina Jerkić rođena je 15.8.1952.u Perušiću (Gospić)
. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Gospiću,
 a Pravni fakultet na Sveučilištu u Zagrebu.

 Pjesnikinja i urednica.

 Neko vrijeme radila je kao pravnica ,
 a posljednjih osam godina urednica je u privatnom izdavačkom poduzeću „Stajergraf“
(.“Izabrana djela Dalibora Cvitana“; Izbor iz djela Milka Valenta (poezija i proza ); Cvjetko Milanja „Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950“; monografija o Petru Šegedinu; knjige pjesama S.Begovića, V. Parun, M.Maćešića, S. Sorela i dr.)

 Objavila zbirke pjesama:
- „Unutrašnja geografija“, Radničke novine, Zagreb, 1990.
- „Memorija“, Zagreb , Studio grafičkih ideja, 1994.
- „Vlati vremena“, Meandar, Zagreb,1996.

 U tisku:
- „Herbarij“, pjesme, Lunapark, Zagreb 2010.

Književni opus