Životopis

Maša Kolanović

Maša Kolanović (Zagreb, 1979) radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost te doktorirala. Do sada je objavila niz autorskih članaka o književnosti i popularnoj kulturi i knjige:Pijavice za usamljene (Studentski centar, Zagreb, 2001); Sloboština Barbie (V.B.Z., Zagreb, 2008; njemački prijevod Underground Barbie, Prospero Verlag, Berlin-Münster, 2012), Udarnik! Buntovnik? Potrošač...(Naklada Ljevak, Zagreb, 2011), Jamerika (Algoritam, Zagreb, 2013) te uredila zbornik Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva (Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb, 2013).

Književni opus