Životopis

Milorad Stojević

Milorad Stojević rođen je 15.3.1948. u Bribiru, Hrvatsko primorje.

 Nakon završene gimnazije u Crikvenici, završio Filozofski fakultet
 I doktorirao filološke znanosti.

 Radio kao profesionalni književnik, novinar i lektor, urednik časopisa Dometi i Fluminensia.
 Redovni profesor stare hrvatske književnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci.

 Pjesnik, pripovjedač, dramski pisac,kritičar i znanstvenik.
 Piše eseje i stručne članke.

 Prevođen na više stranih jezika.

 Objavio:
- Iza šćita, pjesme, Matica hrvatska i NSGZ, Zagreb 1971.
- Ličce, pjesme, August Cesarec, Zagreb 1974.
 - Litvanski erotski srp, pjesme, Zagreb 1974.
- Viseći vrtovi, pjesme, Izdavački centar Rijeka , Rijeka 1979.
 - Doni, drame, Dometi, Rijeka 1979.
- Primeri vežbanja ludila, roman, Centar za društvenu djelatnost, Zagreb 1981.
- Rime amorose, pjesme, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1984.
 - Orgija za Madonu, roman, Rad, Beograd 1986.
- Razdrta halucinacija - Neke značajke proze Josipa Baričevića, studija, Rijeka 1989.
 - Sise Agneze Sorel, Rijeka 1990.
 - Firentinski poljubac, pjesme, Quorum, Zagreb 1990.
- Ignac Horvat, monografija, Libellus, Rijeka – Crikvenica, 1994.
- Pjesništvo Antuna Barca, studija, Libellus, Rijeka – Crikvenica 1995.
- Perivoj od slova, pjesme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1996.
-Andrija Cigančić: Lovranske ljubavne pjesme iz 1738. (pjesme transliterirane, pretisak, studija), Libellus, Rijeka - Crikvenica 1997.
- Došljak iz knjige, pjesme,RINAZ, Rijeka 1997.
- Balade o Josipu, roman, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1997.
- Sipak i diraka, alli glogovina, Smislenka chiudoredna za mladost /La rosa, e lo spino/, Favola, che in se racchiude bella morale per la gioventu (Knj. – essay/, Libellus, Rijeka – Crikvenica 1998.
- Pjesništvo Nikole Kraljića, studija, Libellus,Rijeka – Crikvenica 1998.
- Knjižica o podrupku, Libellus, Crikvenica 1999.
 - Korzo, pjesme, Libellus, Rijeka 1999.
- Moj kućni mandarin, pjesme, Ceres, Zagreb 2000.
 - Ponterosso (izabrane pjesme 1971.-1999.), Libellus, Rijeka 2000.
- Ruski bordel muza, Antologija ruske erotske, pornografske i psovačke poezije (s Vanjom Švačko), Split 2000.
- Tečaj čarolija, pjesme, Stajergraf, Zagreb 2001.
 - Prostrijelne rane&other poems, pjesme, Naklada MD, Zagreb 2001.
 - Tatarski zajutrak; roman, AltaGama, Zagreb 2002.
- Ubojite pjesme (sa Zoranom Kršulom i Damirom Sirnikom); Društvo hrvatskih književnika / Graftrade, Rijeka 2003.
- Klonda, pjesme, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2003.
 - Krv i poljupci, roman, 2005.
 - Novelline o soldatu i sto ruž, zibrane & nove pisme, Riječki književni krug, 2005.
 - Lesezeichen, Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, 2006.
 - Rosebud, pjesme, HDP i Durieux, Zagreb 2006.
- Tri stvari gradišćanskohrvatskoga knjiženstva. Sedam insajderskih fragmenata; Riječki nakladni zavod, 2006.
- Tekstova cca 20. Studije, ogledi i kritički tekstovi,Biblioteka Dometi, ICR, Rijeka 2006.
- Tempo delle signore, pjesme, Meandar, Zagreb 2010.
- Serendipity, pjesme, HDP, Zagreb 2013.

 Izvedena djela:
 - Kineska vaza, tv-drama, Zagreb 1980.

 Sastavio antologiju:
- Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća, antologija, studija, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1987.

 Nagrade:
- A.B.Šimić, 1971.
 - 7 sekretara SKOJ-a, 1979.
 - Nagrada grada Rijeke, 1987.
 - Goranov vijenac, 2004.
- Kvirinova nagrada - za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu, 2005.
 i dr.

www.croatia.poetryinternationalweb.org

Književni opus