Životopis

Mirko Božić

Mirko Božić rođen je u Mostaru 1982., gdje je diplomirao kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prevodi književna djela sa engleskog i njemačkog jezika (Traklpark, Mirko Bonne; Wang Shifu-Teng Jianmin(sa engl.), Priča sa zapadne strane) te se bavi književnom kritikom. Pokretač je međunarodnog književnog festivala Poligon u Mostaru. Bio je član mostarskog aplikacijskog tima za EPK 2024. Prevođen je na engleski, njemački, slovački, poljski, slovenski, španjolski, francuski, talijanski, grčki i mađarski. Objavio je:

  • Jedrim kroz buru (poezija, 2001.)
  • Bijele noći (poezija, 2004.)
  • Mrlje na njenim rukama (poezija,2012.)
  • Mostar iza kulisa (monografija, 2017.)
  • Kristalno zvono (roman, 2017.)
  • Trajekt u šumi (poezija, 2021.)

Dobitnik je nagrada:

  • A.B.Šimić (2000.)
  • Zdravko Pucak (2012.)
  • Vilenica (2014.)

Objavljivan je u antologijama i časopisima u zemlji i inozemstvu, bio je gost međunarodnih književnih rezidencija (Marko Marulić i CEI) te festivala u BiH, Hrvatskoj, Francuskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Španjolskoj, na Kosovu i u Italiji. Piše za portal Moderna Vremena te časopise Tema, Književna Republika i Behar.

Književni opus