Životopis

Mladen Labus

 Mladen Labus rođen je u Zagrebu 6. 6. 1950.

- Radi u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) u znanstvenom zvanju višeg znanstvenog suradnika.

 2003. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 1998. – doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 1986.- magistrirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 1976. – diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studijske grupe filozofija kao prvi (A) predmet i sociologiju kao drugi (B) predmet.
 1969. – završio gimnaziju u Zagrebu
 1965. – završio osmogodišnju školu u Zagrebu

 Preko dvadesetak godina kontinuirano objavljuje pjesme, pripovijetke, kritičke prikaze, filozofske eseje u književnim listovima i časopisima ˝Gordogan˝, ˝Dometi˝, ˝Republika˝, te na III i I programu Hrvatskog radija.

 Knjige :
 - Svjetlosti trava, Prosvjeta, Zagreb 1983.
 - Prosijane svjetlosti, lica, prah, Ceres, Zagreb 2003.
- Filozofija moderne umjetnosti; Institut za društvena istraživanja - Zagreb, 2006.
 - Parmenidov san, Jutro poezije, Zagreb, 2007.

 Radovi u časopisima:
- Odabrane pjesme u izboru Tonka Maroevića: Kita cvijeća različita (IV.).-u: Republika, God.LIX, Zagreb, ožujak-travanj, 2002. Broj 3-4; str. 135-139;
- Lica, prah (odabrane priče).- u: Gordogan, God.8, siječanj-travanj, 1986.br. 20-21, str. 62-67;

 O autorovim književnim radovima:
- S.V.A.(Sandra Viktorija Antić): Izvanvremenska poetičnost (Predstavljena zbirka poezije Mladena Labusa ˝Prosijane svjetlosti, lica, prah˝), Vjesnik, 16. veljače 2004;
- Sead Begović: Osjet i iskušenje onoga što nije bitak (Mladen Labus:Prosijane svjetlosti, lica, prah. Ceres, Zagreb, 2003.).- u: Forum, God. XXXXIII. Knjiga LXXV. Broj 7-9, Zagreb, 2004, str. 1095-1096;
- Sead Begović: Osjet i iskušenje onoga što nije bitak (Mladen Labus: Prosijane svjetlosti, lica, prah. Ceres, Zagreb, 2003.).- u: Sead Begović: Književni meridijani (Kritike), Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2007.br> - Zvonimir Mrkonjić: Mladen Labus: Parmenidov san, Jutro poezije, Zagreb, 2007.- u: Vijenac, God. XVI, br. 363, Zagreb, 31. siječnja 2008.

 Odabrana znanstvena bibliografija:
 Napomena:
 (U znanstvenu bibliografiju uvršteni su samo radovi esejističko-književnog i estetičko-filozofskog diskursa)

 I. Knjige:
- LABUS, Mladen (2001.): Umjetnost i društvo (Ontološki i socio-antropološki temelji suvremene umjetnosti).- Zagreb, Institut za društvena istraživanja (IDIZ), 260str.;
- LABUS, Mladen (1986.): Materijalistička teorija umjetnosti Waltera Benjamina.- Zagreb, Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 83 str.

 II. Radovi u knjigama/zbornicima :
- LABUS, Mladen (2002.): Tehnička svijest i estetički bitak.-Zaprešić, Zaprešićki godišnjak, (god. X-XI), str. 408-424.
- LABUS, Mladen (2000.): Estetička refleksija i moderna umjetnost. Zaprešić. Zaprešićki godišnjak, 1999. (god.IX), str. 403-424.
- LABUS, Mladen (1989.): Umjetnost kao utopijsko proizvođenje svijeta erosom.- u: Umjetnost i revolucija, Zagreb, Naprijed, str. 192-202.
- LABUS, Mladen (2004.): Izazov umjetničkog u mišljenju Danka Grlića.- u: Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti, FF Press (Filozofski fakultet), Zagreb, str. 129-145.
- LABUS, Mladen (2005.): Izazov umjetničkog u mišljenju Danka Grlića.-u: Zbornik Filozofskog fakulteta u Zagrebu (u tisku).
- LABUS, Mladen (2006.): Filozofija - pjesništvo - svijet Vanje Sutlića.- u: Tvrđa (Hrvatsko društvo pisaca - ˝Antibarbarus˝) - Zbornik radova povodom osamdesete godišnjice rođenja Vanje Sutlića, Zagreb, str. 137-153.

 III. Radovi u znanstvenim časopisima:
- LABUS, Mladen (2005.): Ontologijski prilaz umjetnosti u djelu Ivana Fochta.- u: Filozofska istraživanja, God. 25, Sv. 4, str. 765-1000, Zagreb, 979-991.
 - LABUS, Mladen (2003.): Nikola Skledar: O igri, ljubavi i smrti. Sociologija sela, br.1/2 (2004);
- LABUS, Mladen (1983.): Dijalektički spleen Waltera Benjamina).- Dometi, br.8(16), str. 7-13.
- LABUS, Mladen (1982.) Marxovo mišljenje slobode.- Dometi, br.8(15), str.51-59.
 - LABUS, Mladen (1981.): Ontologija umjetnosti Romana Ingardena.-Dometi, br.4, str.5-11.
 - LABUS, Mladen (1981.): Iluminacije Waltera Benjamina.- Gordogan, br.4(1), str.284-289.
 - LABUS, M. (1979.) Eksperiment nove glazbe.- Gordogan, br.4(I), str. 284-289.

 O autorovim znanstvenim radovima:
- Nives Delija: Mladen Labus: Umjetnost i društvo.- u: Prolegomena (Časopis za filozofiju), God.2, Br.2, str. 155-312, prosinac 2003, str.236-241.
- Tonči Valentić: Mladen Labus: Umjetnost i društvo.- u: Filozofska istraživanja (85-86), God. 22, Sv.2-3, Zagreb, 2002, str.628-629.
- Martina Matić: MLADEN LABUS: ART AND SOCIETY- ontological and socio-antropological fundaments of contemporary art .- u: Radionica, january 2002, br.1, str.142 (Translated by Zdenka Ungar).
- Nikola Skledar: ˝Mladen Labus: Filozofija moderne umjetnosti˝.- u: Filozofska istraživanja, God. 26, Sv. 3, str. 501-780, Zagreb, 2006.
- Nikola Skledar: ˝Labusova Filozofija moderne umjetnosti˝.- u: Nikola Skledar: ˝Filozofija i život˝ ( Filozofijske i metodologijske rasprave˝), Hrvatsko filozofsko društvo (HFD), Zagreb, 2007.

Članstvo:
- od 2003.-član uredništva Biblioteke Znanost i društvo Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu;
- od 1981.-član Hrvatskog filozofskog društva
- od 2004. član Hrvatskog sociološkog društva

Književni opus