Životopis

Slađana Bukovac

 Slađana Bukovac je rođena u Glini 1971.
 Radi kao novinarka na HRT-u.

 Objavila :
- „Putnici“ , roman
 (nagrade „Slavić“ i„Kiklop“ za debitante)
- „Nijedan pauk nije savršen“, pjesme
- „Rod avetnjaka“ , roman
 (nagrada „Fran Galović“; uži izbor za nagradu „Meša Selimović).

Književni opus