Životopis

Vesna Solar

Vesna Solar rođena je 1972. u Zagrebu, gdje zavr­šava osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezi­ke). 1991. upisuje komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,diplomira te zatim stječe i doktorat znanosti iz teorije i povijesti književnosti.

Još za vrijeme studija objavljuje kritike i eseje u časopi­sima Homo volans (gdje uređuje kazališnu rubriku 1995.-1997.) i Libra te na Omladinskom radiju.

Od 2007. do 2022.radila je kao glavna urednica u izdavačkoj kući Ex libris.

Surađuje esejima, prijevodima, kritikama i recenzijama na HR3, u raznim časopisima (Vijenac, Riječ, Tema) i na internet­skim portalima (Booksa, Moderna vremena, Lupiga).

Objavila je tri knjige: Nepouzdanost sjećanja (Ex libris, 2011.), Nesigurna priča. Tehnike postmodernističkog pripovijedanja u „Flaubertovoj papigi“ J. Barnesa i „Zaposjedanju“ A. S. Byatt (Ex libris, 2019.),Čitanja s povodom (Ex libris, 2019.).

Književni opus