Životopis

Vjeran Zuppa

 Rođen je 1940. u Splitu.
Škole i Filozofski fakultet završio u Zagrebu
 gdje je i doktorirao s temom "Pojam dramaturgije u dvadesetom stoljeću".
 Od 1966-1977. bio upravitelj i dramaturg Teatra Itd.
 Od 1961. do 1967. urednik časopisa "Razlog";
 urednik dnevnika "Telegram od 1969. do 1971.;
 urednik revije "Teka" od 1972. do 1975.;
 od 1979. do 1984. radio na mjestu glavnog urednika Grafičkog zavoda Hrvatske;
 od 1984. stalno zaposlen na Akademiji dramske umjetnosti.
 Na ADU - Odsjek za dramaturgiju predaje na prvoj studijskoj godini kolegij Analitika drame,
 a na četvrtoj studijskoj godini kolegij Prizori i ideje.

Član P.E.N.-a od 1969.

 Preveo je niz značajnih francuskih, njemačkih i talijanskih teoretičara, filozofa i pjesnika.
 Zastupljen i u značajnim antologijama eseja, hrvatskog suvremenog pjesništva i dramske teorije.
 Prevođen je na gotovo sve važnije svjetske jezike, a i na neke slavenske.

 Objavio je veći broj knjiga s područja književne teorije,
 ali i tri zbirke pjesama
 i jednu dramu ("Floria Tosca ili smrt engleske kraljice").
 - "Isprika za pjesmu", Zagreb 1966.
 - "Lirika i navika", Zagreb 1969.
- (s dr.A.Stamaćem) sastavljač antologije "Nova europska kritika I-III" u tri knjige (1969.- 1972.)

 S područja teorije teatra objavio je knjige:
- "Uvod u fenomenologiju suvremenog hrvatskog glumišta" ili "Štap i šešir! (Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1989.)
 - Uvod u dramatologiju (Antibarbarus, Zagreb 1995.)
- “L΄introduction en dramatologie”, prevela Ksenija Jančin, Antibarbarus, Zagreb 2005.
- "Teatar kao scholé – ogled o subjektu " (Antibarbarus, Zagreb 2004.)

- Ispruženi jezik,. Razgovori, uglavnom, o politici; Izdanje Antibarbarus i Feral Tribune, Zagreb - Split 2007.

 Nositelj je nekih značajnih književnih nagrada i priznanja,
 a kad je bio upravitelj/dramaturg Teatra ITD taj teatar je osvojio 50-ak svjetskih i nacionalnih nagrada te Nagradu grada Zagreba.

Književni opus