Životopis

Željka Čorak

Željka Čorak rođena je u Zagrebu 1943.
 Završila je Klasičnu gimnaziju (s maturalnom radnjom Poezija Tina Ujevića, 1960-61., u izvatcima objavljenom u časopisu «Polet»).
Apsolvirala je jugoslavistiku a diplomirala jednopredmetnu povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 Doktorirala je s temom Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata. 1969.

 1971. bila je urednica «Telegrama»,
nakon toga primljena je na Institut za povijest umjetnosti gdje u svojstvu znanstvene savjetnice radi i danas.

 Likovne i književne eseje, kritike i znanstvene radove neprekinuto objavljuje od 1965.

 Objavila:
 - Kaleidoskop (Razlog, Zageb 1970.),
- U funkciji znaka – Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata (Liber, Zagreb 1981., Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1994.)
- Zagrebačka katedrala (s Anom Deanović, Globus – Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1988.)
 - Lanjski snijezi (eseji i prepjevi, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1979.)
- Krhotine – prilog poznavanju hrvatske provincije u devetnaestom stoljeću (Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1991.)
- Oproštajno pismo gospodinu Mitterrandu (Durieux, Zagreb 1993.)
 - Le roi est mort (Croatian P.E.N.Centre&Most/The Bridge, Zagreb-Dubrovnik 1993.)
 - Zagreb, pisani prostor (Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1994.)
- Sveti liječnici – freske Ivana Lovrenčića u crkvici sv.Kuzme i Damjana u Grožnjanu (Art Studio Azinović, Zagreb 1998.)
- Križni put iz Kraljeve Sutjeske (Ex libris, Zagreb 2004.)
 - Ptica mojega jezika (Matica hrvatska, Zagreb 2007.)
- Lanjski snijezi. Prepjevi i eseji. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2010.

 Prevela:
- Henri Bosco: Sylvius (Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1983.)
- Alexandre Dumas: Pripovijest o Krckalu (Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1988.)
 - Louise L. Lambrichs: Hanin dnevnik (Durieux, Zagreb 1996.)
- William Shakespeare: Soneti (sa Zvonimirom Mrkonjićem, Matica hrvatska, Zagreb 2000.)
- Grytzko Mascioni: La morte del gatto/Mačkina smrt (Erasmus naklada, Zagreb 1998.)
 - Folgore da San Gimignano: Sonetti/Soneti (Matica hrvatska, Zagreb 2000.)
 - Bruno Zevi: Znati gledati arhitekturu (Naklada Lukom, Zagreb 2000.)
 - Maurice Maeterlinck: Plava ptica (Matica hrvatska, Zagreb 2001.)
- Joseph Bédier: Roman o Tristanu i Izoldi (Školska knjiga, Zagreb 2002.),
 - Roland Barthes: Svijetla komora (Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2003.)
- Jacques Le Goff: Stara i naša Europa (Matica hrvatska, Zagreb 2004.)
- Hrvatske barokne arije (prir. Ennio Stipčević, s tal. i lat. prevela Ž.Čorak, HGZ, Zagreb 2004.)
 - Umberto Eco: Pojam ljepote u srednjovjekovnoj estetici (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2007.)

- Bila je član mnogih znanstvenih, stručnih i društvenih tijela, među ostalim Glavnog odbora Matice hrvatske, urednica i suradnica raznih novina i časopisa (deset godina glavna i odgovorna urednica časopisa «Život umjetnosti»).
Od 1992. do 2000. s Tonkom Maroevićem bila je potpredsjednica Hrvatskog centra P.E.N.-a,
 a od 1994. do 1996. savjetnica za kulturu Predsjednika Republike.

 Nagrade:
 Mladost, Božidar Adžija, Nagrada grada Zagreba (dvaput), Goran, Vladimir Nazor, Nagrada Društva hrvatskih književnih prevodilaca

Književni opus