Životopis

Zvjezdana Jembrih

Zvjezdana Jembrih  rođena je 15. siječnja 1965. u Zagrebu. Diplomirala je 1990. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Do sada je izlagala na tridesetak samostalnih i na brojnim  skupnim izložbama, te izvela mnoštvo land art  radova u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.

 

Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Hrvatskog društva pisaca, a od 2008. do 2014. bila je članica umjetničke organizacije Autorska kuća.

Od 1993. radi kao konzervatorica-restauratorica, boravi na stručnom usavršavanju u Münchenu, te na poslijediplomskom studiju u Budimpešti, gdje 2000. magistrira restauriranje drvene skulpture. Od 1998. radi na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Od 2020. redovita je profesorica, a od 2015. do 2019. predstojnica Katedre za restauriranje umjetnina. Voditeljica je mnogih programa zaštite pokretnih kulturnih dobara i autorica stručnih članaka i publikacija s područja konzerviranja i restauriranja umjetnina, te zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Organizatorica je, autorica i glavna urednica kataloga konzervatorsko-restauratorske izložbe Ne/Izliječeni sveci (Zagreb 2016., Bjelovar 2016.). Glavna je urednica monografije Kapela sv. Mihala u Samoboru - od preživljavanja do oživljavanja. (2018.). Organizatorica je, članica uređivačkog tima i autorica tekstova umjetničko-znanstvenog skupa Land art, Earth art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen, kojim je potaknuto istraživanje land arta u Hrvatskoj od 60-ih godina 20. stoljeća do suvremenih umjetničkih praksi. Glavna je urednica monografije Srebrna zlatarska paleta – 25 godina stvaralaštva Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta (2022.).Autorica je projekta SOS za svece u okviru kojeg je, uz suradnike, organizirala znanstveno-stručni skup i izložbu s pratećim katalogom o kapeli sv. Jakoba na Očuri. Projekt  je nagrađen godišnjom nagradom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za zaštitu kulturne baštine za 2022. godinu.

Piše i objavljuje poeziju i prozu u književnim časopisima, društvenim mrežama i na radiju. U nakladi MD 2001. objavljuje knjigu kratkih priča "Janusove kćeri sestre nevjeste" (predložena u uži izbor za nagradu Jutarnjeg lista); u nakladi Autorska kuća 2007. knjigu pjesama „Ljubavnici kraljica glad“, 2008. knjigu putopisa „Ljetopisi“ i 2009. ponovljeno izdanje prva knjige, „Janusove sestre“.

S akademskih slikarom-grafičarom Jurom Kokezom 2014. objavljuje grafičko-pjesničku mapu „Tragovi“. U nakladi BEK objavljeno joj je elektroničko izdanje zbirke pjesama „Sve jedno“

(https://elektronickeknjige.com/novi-naslovi/sve-jedno/).

Uz Sanju Lovrenčić autorica je dvaju radio-dokumentaraca („Ispod lipe“ i „Slike povratka“) za III. program Hrvatskoga radija.

U izdanju Hrvatskog društva pisaca 2014. objavljuje zbirku  pjesama „Sve jedno“. U nakladi Mala zvona 2023. objavljuje knjigu pjesama „Oko Ogorja“, popraćenu grafikama Jure Kokeze.


U suradnji s dr. sc. Lidijom Bajuk i Institutom za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu od 2012. sudjeluje u etnografskim istraživanjima u raznim područjima Hrvatske. Suradnica je u međunarodnom projektu Hrvatske zaklade za znanost Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta I tradicijske prakse,Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (2020. – 2023.).

 

Dobitnica je 1. nagrade za slikarstvo Ex tempore Opatija 1994.,potpore za poticanje književnog stvaralaštva Ministarstva kulture RH za 2014. godinu, književnih nagrada stručnog suda Franjo Horvat Kiš za hrvatski književni putopis 2008., 2016. i 2017., te 3. nagrade za kratku priču na Festivalu europske kratke priče 2017.

 

 

BIBLIOGRAFIJA  - KNJIŽEVNA  DJELATOST I ZNANSTVENO-STRUČNI RADOVI

 

Miklaužić, Đ., (uvod),  Jembrih, Z. (1995) Zagreb: Kirka; Uta iz Naumburga; Simonetta Vespuci (kratke priče), Pismo iz rasapa (Writing from turmoil), prijevod na engleski Maja Šoljan, str. 17-31 
Jembrih Z. (1995) Zagreb: Dvije Marije iz Dvigrada; Uta iz Naumburga; Simonetta Vespuci; Cvijeta; Tamara i Amnon; Margarita, poliptih (kratke priče), Quorum,  br. 4/1995, str. 55-64
Simić R. (osvrt), Jembrih Z (1995) Zagreb: Arijadna, putovanje; Suzana i 24 starca ili pohvala braku (kratke priče), Vijenac, podlistak Homo volans
Jembrih Z. (1996 - 2003) Zagreb: Janusove kćeri, sestre nevjeste (kratke priče); Skoro sto zapisa (poetski zapisi), Suvremena hrvatska proza - 6 emisija (urednik B. Hrovat), III program Hrvatskoga radija
Supek I. (1996) Zagreb: Kadriranje labirinta, sinopsis puža, Suvremena hrvatska proza, III program Hrvatskoga radija
Jembrih Z. (1996) Zagreb: Irena, monolog i Simonetta Vespuci (kratke priče), Kult, br. 5, str. 94-95
Jembrih Z. (1996) Krapina, Majstor (kratka priča), Hrvatsko zagorje
Jembrih Z. (1998) Zagreb: Ostavljen u šumi na brizi zvijerima/La tempesta i Energumena (kratke priče), Quorum,  br.3/1998, str. 89-94 
Jembrih Z. (1999) Makedonija, Skopje: Tamara i Amnon i Dvije Marije iz Dvigrada (kratke priče) Studentski zbor, prijevod na makedonski  Suzana V. Stankovska
Jembrih Z (2001) Zagreb: Zapis o ljubavnicima; Zapis o stablu; Zapis o plavim plamičcima; Zapis o rastanku (poetski zapisi), Quorum br.2/2001, str. 228 
Jembrih Z. (2001) Zagreb: Crna kraljica jedan dva tri i Nofret (kratke priče), Zarez br. 3/69 
Jembrih Z. (2001) Zagreb: Aldobrandinska svadba (kratka priča), Jutarnji list, 26. 5. 2001. 
Jembrih Z. (2001) Zagreb: Janusove kćeri sestre nevjeste, knjiga kratkih priča, naklada MD
Buljan I. (2002) Zagreb: Janusove kćeri sestre nevjeste predložena u uži izbor za nagradu Jutarnjeg lista za najbolje prozno djelo u 2001., Jutarnji list, 16. 1. 2002. 
Pogačnik J. (2002) Zagreb: Zanimljiv postmoderni labirint - prikaz knjige Janusove kćeri sestre nevjeste, Jutarnji list, 20. 1. 2002. 
Pogačnik J. (2002) Zagreb: Zanimljiv i nedovršen labirint kratkih priča - prikaz knjige Janusove kćeri sestre nevjeste, Jutarnji list, 28. 1. 2002. 
Jembrih Z. (2002) Krapina: Skoro bezbroj zapisa, Hrvatsko zagorje, br. 2/2002., str. 170 -172  
Lamot M. (2003) Krapina:  Čitati slike, zapisivati ih, slikati -  prikaz knjige Janusove kćeri sestre nevjeste, Hrvatsko zagorje, br. 1/2003.
Jembrih Z. (2003) Pula: Zapisi, Nova Istra, br. 4/2002./2003., str. 29-32 
Otržan Đ. (2003) Naknadni suverenitet, www Fusnota
Jembrih Z. (2006) Zagreb: Transilvanija - putopis, Suvremena hrvatska proza (urednik B. Hrovat), III program Hrvatskoga radija
Lovrenčić S., Jembrih Z. (2006) Zagreb: Ispod lipe nam zelene - radio dokumentarac, III program Hrvatskoga radija, dokumentarni program
Lovrenčić S., Jembrih Z. (2007) Zagreb: Slike povratka - radio dokumentarac, III program Hrvatskoga radija, dokumentarni program
Jembrih Z. (2007) Zagreb: Ljubavnici kraljica glad -  knjiga poezije, naklada Autorska kuća
Jembrih Z. (2008) Krapina: Počeci, doslusi, Hrvatsko zagorje, br. 1- 2/2008., str. 106-110
Jembrih Z., Kuhta D. (2008) Zagreb: Sveti Ambrozije - dokumentarni film o restauriranju, naklada Autorska kuća 
Jembrih Z. (2008) Zagreb: Ljetopisi - knjiga putopisa, naklada Autorska kuća
Jembrih Z. (2008) Zagreb: Idem dijeliti vrijeme, Poezija, br. 1-2/2008, str. 24 - 25
Jembrih Z., Aranicki A. (2008) Zagreb: Konzervatorsko-restauratorski radovi na bočnom oltaru sv. Josipa u Legradu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, br. 31-32/2008, str. 215-236
Jembrih Z. (2009) Zagreb: Janusove sestre - ponovljeno izdanje knjige kratkih priča, naklada Autorska kuća
Jembrih Z. (2009) Zagreb: Sedam spavača, Globus,  br. 943, str. 59
Jembrih Z. (2010) Zagreb: Sve jedno je, Poezija, br. 3-4/2010, str. 77-78
Jembrih Z. (2011) Zagreb: Sava, Quorum, br. 3-4/2011, str. 268-290
Jembrih Z., Lidija B., Krapina U potrazi za izgubljenim; Hrvatsko zagorje br. 1-4/2011., str. 150-164
Jembrih Z. (2011 - 2013) Zagreb:  Danica;  BiH i Sava, Dnevnici, pisma, putopisi, III program Hrvatskoga radija (urednica B. Romić)
Jembrih Z. (2012) Zagreb: Sava, Gasophilacium, br. 1-2/2012., str. 127-13
Jembrih Z., Božičević A. (2012) Zagreb: Dijecezanski muzej u Zagrebu u svjetlu suradnje s Odsjekom za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Godišnjak zaštite spomenika kulture UDK 7.025 ISSN-2589, br. 35/2012.

Jembrih Z. (2014) Zagreb: Sve jedno, naklada Hrvatsko društvo pisaca, ISBN 978-953-7342-74-6
Jembrih Z., Kokeza J. (2014) Zagreb: grafičko-pjesnička mapa Tragovi, naklada Autorska kuća
Jembrih Z. (2015/2016) Zagreb: Prekid zbog čitanja, III program HRT, (urednica B. Romić)
Jembrih Z. (2015) Pula:  Ližnjan, Nova Istra, br. 1-2 2015., str. 126-135
Jembrih Z. (2016) Zagreb: Fašinek u Blaguši ,Zarez XVII /429, str. 34

Jembrih Z. (gl. urednica) (2016) Zagreb:  Ne/Izliječeni - sveci katalog izložbe
Jembrih Z. Marjanić S. (2016) Zagreb: Fašinek u Blaguši, Zarez XVII /429, str. 34

Šalat D. (2016) Zagreb: Bog, igra, smrt, Zvjezdana Jembrih, Sve jedno, prikaz zbirka pjesama Sve jedno Zvjezdane Jembrih, Poezija 1-2/2016. Hrvatsko društvo pisaca, str. 113-115

Jembrih Z. (2016) Zagreb: Oko Ogorja, Hrvatski književni putopis, Kaj, 3-4 (gl. urednica B. Pažur) str. 73-77

S. Marjanić (2017) Zagreb: Priroda u umjetnosti performansa, Landart i sakralna interpretacija krajobraza, Topoi umjetnosti i performansa: lokalna vizura, Durieux i Hrvatska sekcija AICA, str. 133- 136, 149

Jembrih Z. (2017) Split: Oko Ogorja, Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća, Župa Ogorje, Župa Crivac, Kulturni sabor Zagore, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split, str. 547-559

Marjanić, S., Jembrih Z. (2017) Split: Ogorje - mačkare, postajanje drugim, Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća, Župa Ogorje, Župa Crivac, Kulturni sabor Zagore, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split,, str. 523-541

Jembrih Z. (2017) Zagreb: Danica,  Festival europske kratke priče http://europeanshortstory.org/index.php/hr/natjecaj-main/2017-natjecaj/pobjednicke-price-natjecaja-za-najbolju-kratku-pricu-fekp-2017

Kalinski I. (2017) Zagreb: Zapisci o trima putopisima Kaj 3 - 4/2017., str. 100-103.

Jembrih, Z. (2018) Marija Bistrica: Pasija baštine i pasionska baština - postaje i padovi preostalih drvenih skulptura iz kapele sv. Jakova na Očuri, Pasionska baština kajkavskih krajeva, Zbornik radova XI. međunarodnog znaNstvenog simpozija, Pasionske baštine,str. 358-381

Jembrih, Z. (2018) Zagreb: BiH,Quorum2017/18, str. 288-308

Jembrih Z. (gl. urednica) (2018) Zagreb / Samobor:  Kapela sv. Mihala u Samoboru - od preživljavanja do oživljavanja, te autorica tekstova: Riječ uredništva, Tragovima svetog Mihala i Pogovor, suautorica tekstova: Oprema kapele sv. Mihala i Konzervatorsko-restauratorska istraživanaj – što se krije pod slijevima prašine, čađe i preslika, naklada Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Župa sv. Anastazije u Samoboru ISBN 978-953-7072-22-3

Jembrih Z. (2018) Zagreb: Ramljane, Hrvatski književni putopis, Kaj, 5-6/2018, str. 116-120

Jembrih Z. (2019) Zagreb: Krpe; Kolci; Spirale; Crveno, crveno, crveno, crveno, Land art, Earth art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen, knjižica sažetaka (gl. urednica I. Blažičko), str. 31-33, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Jembrih Z. (2019) Zagreb: Oko Ogorja, Hrvatski književni putopis, Kaj, 3-4/2019, str. 73-77

Jembrih Z. (2021.) Zagreb: Sve jedno, elektroničko izdanje zbirke pjesama, naklada BEK 

(https://elektronickeknjige.com/novi-naslovi/sve-jedno/)

Jembrih Z. (gl. urednica) (2021) Zagreb: Land art, Earth art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen I - II, te autorica tekstova:  Riječ prije i  Misli uz zimski ozaljski land art, naklada Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978 -953-7072-45-2

Jembrih Z. (2021) Zagreb: Šum nevremena, Poezija 3-4/2021., Hrvatsko društvo pisaca, str. 100-103

Marjanić, S. (2021) Croatian Sacred Waters.  From Fairies and Healing Water in the Imaginarium to Contemporary Water/ River Art / Hrvatskesakralnevode. Od vilinske, ljekovitevode u imaginariju do suvremenevodne/riječneumjetnosti, str. 123 – 143 (138), Etnološkatribina 44 / vol 51,

Bajuk, L. i Jembrih, Z. (2022) Zagreb: Zlatarska i pregradska kajkača. u: ANIMAL: Knjiga o ljudima i ne-ljudima (Kulturini bestijarij, III. dio). Ur. A. Zaradija Kiš, M. Pasarić i S. Marjanić. Zagreb: IEF, 349–376. ISBN 978-953-169-484-1 (HSN).

Jembrih Z. (2022) Zagreb: Jošslobodnomačekbiškupagledi., u: Mačkozbornik, Od Bastet do Catwoman, str.869-872. ISBN 978-953-222-963-9 (NJT);ISBN 978-953-7356-65-1 (KIC)

 

Jembrih, Z. (gl. urednica) (2022) Zagreb: SOS za svece, Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radoci na preostalom drvenom inventaru kapele sv. Jakoba na Očuri, te autorica tekstova: Riječ prije i kataloški dio (Z. J.)ISBN 978-953-7072-50-6

Jembrih, Z. (gl., urednica) (2022) Zlatar: Srebrna zlatarska paleta – 25 godina stvaralaštva Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta i autorica tekstova: Srebro u Zlataru – Srebrna zlatarska paleta i Pogovor, ISBN 978-953-50436-0-7

Jembrih, Z. (2023) Zagreb: Oko Ogorja – knjiga pjesama, naklada Mala zvona, ISBN 978-953-8323-68-4

 

 

BIBLIOGRAFIJA - LIKOVNA DJELATNOST

 

VAŽNIJE SAMOSTALNE IZLOŽBE:

1987. Krapina, Galerija Hušnjakovo

1988. Zagreb, Galerija DDT Trešnjevka

          München, St. Mathiaskirche

1990. Zagreb, Studio galerije Forum

1991. Nürnberg, Galerie St. Johannis

1992. Herford, Münsterkirche - "Kreuzsequenzen"

1994. Zagreb, Galerija Miroslav Kraljević - "Otajstva romba"

          Zagreb, Multimedijalni centar Nona - "Opet rombovi"

1995. Velika Gorica (Zagreb), Galerija Galženica - "Staze rombova"

           Dubrovnik, Galerija Otok - "Staza od grada, Staza od čekanja, Staza od     

           bodeža"

1996. Zagreb, klub Gjuro II - „Sveto svjetlo-sveti mrak"

          Zagreb, Galerija Kula Lotrščak - "Svetice, sveci i zmajevi"

1997. Regensburg, Galerija dvorca WoerthanderDonau - "Drachenund

Heilligen"

1998. Zagreb, Studio galerije Karas - "Slike-stigme"

2000. Malinska, otok Krk, Galerija Sveti Nikola - „Svetice, sveci, zmajevi &comp.“

2001. Split, Klub-galerija Ghetto - „Krpe i kolci“

2004. Velika Gorica (Zagreb), Galerija Kordić - „Oko Zlatara“

Rijeka, Galerija Koril - “Krpe i kolci”

2005. Regensburg/Adlmannstein, Kunstpartnergalerie - „Lebenslandschaften“

          Rijeka, Galerija Juraj Klović - „Dijalog“ s Brankom Lenićem

2006. Zagreb, AGM Art Point Centar - „Sonntagsmalerei“

2007. Zagreb, Galerija Kopjar - „Vaze s cvijećem, zdjele s voćem“

          Kastav, Galerija Trojica - „Tihožitje“

2009. Njivice, Galerija Njivice

2012. Đurđevac, Galerija Stari grad - s Jurom Kokezom

2014. Zagreb, Galerija Kaj, Kajkavsko spravišče - „Tragovi“ s Jurom Kokezom

2015. Zagreb, izložbeni salon „Izidor Kršnjavi“  - „Enplainair“      

2017. Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti, s Jurom Kokezom  - „Biblijski prizori i Tragovi“

2018. Zagreb, Galerija Vladimir Filakovac, s Jurom Kokezom - “De profundis”

2019. Krapina, Galerija grada Krapine, “Podno Ivančice”

2020. Zagreb, galerija Greta, „Krpe, kolci i spirale“

 

VAŽNIJE SKUPNE IZLOŽBE, LIKOVNE RADIONICE I KOLONIJE:

 

1987. Zagreb, Galerija Vladimir Nazor

          Zagreb, Galerija Školska knjiga

1989. Zagreb, 20. Salon mladih

          Rijeka, 15. Biennale mladih

1990. Zagreb, 21. Salon mladih

          Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti

1991. Rijeka, 16. Biennale mladih

1992. Zagreb, 23. Salon mladih

          Split, Biennale malog formata

          Poreč, likovna kolonija Riviera

1993. Njemačka, Berlin, Tacheles, "Vezagreberlin"

          Zagreb, 28. Zagrebački salon

1994. Opatija, Mandrać '94. – 1. nagrada za slikarstvo Ex tempore

1995. Mljet, likovna kolonija

          Split, Salon sakralne umjetnosti

          Dugo Selo, tvornica emajla “Gorica” - likovna radionica - rad u emajlu

1996. Zagreb, 1. Hrvatski triennale crteža

          Zagreb, 31. Zagrebački salon

          Split, Biennale malog formata

1997. Krapina, Gradska galerija, 1. zagorski likovni salon     

2001. Rijeka, gradina Trsat (pet autora, radovi u emajlu)

          Grčka, otok Samotraka, 3. interbalkanski simpozij vizualnih umjetnosti

2002. Zagreb, Pasionska baština

2003. Slovenija, Ajdovčina /Sinji Vrh/-  međunarodna likovna radionica

          “Slovenija otprta za umetnost“

          Krapina, 3. zagorski likovni salon

          Split, Dioklecianovi podrumi, 16. Adria Art Annale

2005. Split, 34. splitski salon

2006. Slovenija, Medana - međunarodna likovna radionica

          Bugarska, Balčik - međunarodna likovna kolonija „Susret dvaju mora“

          Zagreb, Meandar, „Zagubljeni portreti“

2008. Grčka, otok Kreta, 1. mediteranski simpozij suvremene umjetnosti

2009. Zadar, Galerija Sveti Donat, „Otok kao utopija“

2013. Sesvete, Muzej Prigorja

2015. Lovinac / Sv. Rok - likovna kolonija

2015. Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti

2016. Zagreb / Vugrovec, Galerija Greta / Izložbeni prostor HULULK, župni dvor Vugrovec, „Tradicija u suvremenom kontekstu“

2017. Split, palača Milesi,1. salon suvremene sakralne umjetnosti “Ivo Dulčić”

2017. Zagreb /Vugrovec, Galerija Kristofor Stanković / Izložbeni prostor HULULK, župni dvor Vugrovec, „Tradicija u suvremenom kontekstu“

2017. Zagreb, Galerija Kristofor Stanković, „Femininologija“

2018. Srbija, Subotica, 18. saziv međunarodne likovne kolonije “Stipan Šabić”

2018. Krapina, Gradska galerija, 8. zagorski likovni salon

2018. Medijateka Francuskog instituta u Zagrebu i Muzej Prigorja u Sesvetama, “Transmisija gradova”

2018. Slovenija, Maribor, RazstaviščeVetrinjski, “Femininologija”, slovensko-hrvatska međunarodna suradnja

2018. Split, palača Milesi,2. salon suvremene sakralne umjetnosti “Ivo Dulčić”

2019. Srbija, Subotica, 19. saziv međunarodne likovne kolonije “Stipan Šabić”

2021. 9. zagorski likovni salon, Gradska galerija Krapina

2021. Ozalj, Land art, Earth art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen, Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca, Ozalj

2023. Vrbovec, Mala galerija POU Vrbovec, “Hommage Zagorki”

2023. Njemačka, Adlmanstein / Regensburg, Kunstpartnergalerie, „Nothelfer“

2023. Srbija, Subotica, 20. saziv međunarodne likovne kolonije “Stipan Šabić”

 

LAND ART IZVEDBE – ciklusi: “Krpe” ("Crveno, crveno, crveno, crveno"), "Kolci", „Spirale“, „Riverart“

1.  svibanj 1997. - Zagreb, dvorište Vodovodne 5;  jezero Bundek - „Crveno"

2. kolovoz 1997. - Ston, tvrđava sv. Jeronima - „Narančasto"

3. rujan 1997. - otok Biševo - „Ljubičasto I"

4. studeni 1997. - Zagreb, dvorište Vodovodne 5 - „Ružičasto"

5. lipanj 1998. - Legrad, utok Mure u Dravu - „Crveni kolci"

6. rujan 1998. - Krk, biskupski dvor -  „Plavo"

7. lipanj 1999. - Split, jugoistočna kula Dioklecijanove palače - „Narančasto i

  ružičasto"

8. srpanj 1999. - Prilep, Makedonija, pred crkvom sv. Atanasa - „Ružičasto II”

9. siječanj 2000. - Budimpešta, Mađarska, između zgrade Parlamenta i

Margaritinog  mosta - "Grimizno"

10. travanj 2000. - Belec, Hrvatsko zagorje, južni obronci Ivanščice - "Bijeli kolci"

11. svibanj 2001. - Zagreb, jezero Bundek - "Ružičasti i ljubičasti kolci"

12. kolovoz 2001. - otok Samotraka, Grčka, vodopad i jezero Gria Vatra - “Ljubičasto II”

13. kolovoz 2001. -  otok Samotraka, Grčka, brdo iznad plaže PachiaAmnos –

  “Ružičasto i  ljubičasto”

14. lipanj 2002. – Hruševec Puščanski, kraj Pojatnog – „Ljubičasto III“ 

15. listopad 2002. - Zagreb, park Maksimir, kod drugog jezera - “Crveno, crveno,

  crveno i crveno”

16. veljača-ožujak 2003. - Zagreb, park Maksimir, kod drugog jezera - “Šareni kolci”

17. lipanj 2004. - Sv. Jelena između Motovuna i Oprtlja - “Šarene krpe”

18. lipanj 2005. - slap Sopot kraj sela Floričići, ispod Gračišća - “Nit”

19. ožujak 2006. - brdo Plešivo nasuprot Medane, Slovenija - “Rdeča krpa”

20. listopad 2006. - križanje puteva za Oštrc i Belec-grad, iznad Martinščine –

  “Šumska spirala”

21. svibanj 2007. - brdo Marjan iznad Splita - „Šarena nit“

22. lipanj 2008. - Veliko Rujno, sjeverni Velebit - „Zlatna spirala I“

23. srpanj 2008. - brdo Drosos u pokrajini Rouvas, otok Kreta, Grčka - „Zlatna

  spirala II“

24. rujan 2009. - Zagreb, park Trešnjevka - „Homage čovjeku koji je zamatao stabla“

25. lipanj 2016. – Vugrovec, kod crkve sv. Mihalja – “Zlatna spirala III”

26. travanj 2016. – dvorac Lukavec – “Zlatna nit”

27. kolovoz 2016. – Zagreb, Grič, park Bele IV – “Zlatna spirala IV”

28. lipanj 2017. – Bedenik kod Vugrovca – “Hommage sv. Benediktu”

29. listopad 2019. - ObrežVivodinski, na rijeci Kupi - “Crvena krpa za stablo”

30. studeni 2020. – Obrež Vivodinski na rijeci Kupi – “Plavo za stablo”

31. 26. 6. 2021. – rijeka Ričina, Vlaštrići iznad Grobnika – “Za Ričinu”

32. 1. travanj 2022. – padina ispod kapele sv. Jakoba, Medvednica - „Hommage Tomi Vinščaku“

33. kolovoz 2023. –33. kolovoz 2023. Bisko ispod hidroelektrane Đale - „Žuto za Cetinu“ (u okviru art projekta Cetina 2023. u suradnji s Petrom Grimanijem)

 

 

 

 

LIKOVNA OBLIKOVANJA:
1995. - likovna oprema omota maxi singla "Kolo" glazbene skupine Legen
1996. - likovna oprema omota i promotivnog materijala CD-a "Paunov ples" glazbene 
            skupine  Legen (u užem izboru za nagradu „Porin“)

 

OSTALI MEDIJI:
1999. - 2000. dokumentarni film o restauriranju „Sveti Ambrozije“ - autori Zvjezdana Jembrih i Dubravko Kuhta, u izdanju Autorske kuće
2003. - promotivni film o Odsjeku za restauriranje-konzerviranje umjetnina ALU – autori  Zvjezdana Jembrih i Dubravko Kuhta
2006. - radio-dokumentarac „Ispod lipe nam zelene“ - autori Zvjezdana Jembrih i Sanja Lovrenčić
2007. - radio-dokumentarac „Slike povratka“ - autori Zvjezdana Jembrih i Sanja Lovrenčić 

2014. - grafičko-pjesnička mapa „Tragovi“ s akademskih slikarom-grafičarom Jurom Kokezom

 

NAGRADE:
1994. Opatija, Prva nagrada za slikarstvo "Ex tempore"
2008. Lobor, nagrada
stručnog suda Franjo Horvat Kiš za hrvatski književni putopis

2016. Lobor, nagrada stručnog suda Franjo Horvat Kiš za hrvatski književni putopis

2017. Lobor, nagrada stručnog suda Franjo Horvat Kiš za hrvatski književni putopis

2017. Zagreb, 3. nagrada za kratku priču na Festivalu europske kratke priče

2023. Godišnja nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2022. godinu za zaštitu kulturne baštine za projekt i izložbu SOS za svece voditeljice Zvjezdane Jembrih

 

STIPENDIJE I POTPORE:
1996.-1997. - Njemačka, München, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege - 6-mjesečna stipendija za stručno usavršavanje na području restauriranja polikromirane drvene skulpture (Stipendija KAAD - KatolischerAkademischerAusländer-Dienst, Bonn)
1998. - 2000. - Mađarska, Budimpešta, Akademija likovnih umjetnosti - poslijediplomski studij restauriranja drvene skulpture (stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske)
2014. - potpora za poticanje književnog stvaralaštva Ministarstva kulture RH 
2014. - Ližnjan, polumjesečni boravak u kući za pisce Zvona i nari

 

Književni opus