Kontakt

Hrvatsko društvo pisaca
Basaričekova 24
10 000 Zagreb

T: +385 1 4876 463
F: +385 1 4870 186
M: ured@hrvatskodrustvopisaca.hr

PREDSJEDNIŠTVO:
Predsjednik: Edi Matić
Potpredsjednik: Dorta Jagić
Potpredsjednik za međunarodnu suradnju: Ivan Sršen
Glavna tajnica: Ana Brnardić Oproiu

Poslovna tajnica: Sanja Popović 

Administrativna asistentica: Ana Kovačević


UPRAVNI ODBOR: 

Andrijana Kos Lajtman, Zoran Ferić, Dinko Telećan, Jagna Pogačnik, Igor Rajki, Tomica Šćavina, Vanda Mikšić, Zrinka Posavec, Martina Vidaić                                                                                                                                                                                       

ETIČKO POVJERENSTVO:

Milan Rakovac, Marina Šur Puhlovski, Boris Perić, Sanja Baković, Ivan Šamija

                                                                                                                 

VODITELJI OGRANAKA:
Splitski ogranak HDP-a: Renato Baretić
Riječki ogranak HDP-a: Zoran Krušvar
Istarski ogranak HDP-a: Neven Ušumović
Slavonski ogranak HDP-a: