Ani Đokić Pongrašić 3. nagrada

OBJAVLJENO: ponedjeljak, 06.04.2009.
HDP

06.04.2009.
U Splitu, na otvorenju Drugog festivala hrvatske drame za djecu prvi put su ove godine dodijeljene nagrade "Mali Marulić" za dramske tekstove za djecu i mlade.
Prvu nagradu je dobio Omer Rak za dramu „Sablasni šešir“, drugu Lada Martinac Kralj za dramu „Pupoljak“,
a treću članica HDP-a Ana Đokić Pongrašić
za dramu „Opet na krivom putu“.