Biblioteka Tvrđa Nova knjiga Marija Kopića

Biblioteka Tvrđa Nova knjiga Marija Kopića

10. 09. 2007.
"Nezacjeljiva rana svijeta" naslov je nove knjige Marinka Koščeca koja je objavljena u biblioteci časopisa Tvrđa (časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti), a suizdavači su HDP i Izdanja Antibarbarus.