Damir Karakaš u Kairu

OBJAVLJENO: subota, 24.01.2009.
HDP

24.01. - 01. 02. 2009.
U sklopu međunarodne suradnje koju potpomaže Ministarstvo kulture RH preko HDP-a
na Sajmu knjiga u Kairu
(voditeljica programa Sonja Manojlović)
boravili autor knjige “Eskimi” Damir Karakaš
i prevoditelj knjige na arapski dr Ossama Elkaffash.
Knjigu je objavio ugledni izdavač Dar El Kalem.