Dani Marije Jurić Zagorke 26.11.-2.12.2007.

OBJAVLJENO: petak, 26.10.2007.
Dani Marije Jurić Zagorke 26.11.-2.12.2007.

Centar za ženske studije od 26.11. do 2.12.2007.
organizirao je kulturnu manifestaciju Dani Marije Jurić Zagorke.

S Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i u suradnji sa Hrvatskim novinarskim društvom i Hrvatskim društvom pisaca organizirao je
Znanstveni skup "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe" 30.11.-1.12.2007.
U HDP-u održan je drugi dan skupa.