Desničini susreti 2010.

HDP

17. - 19. rujna 2010.
održani Desničini susreti u Zadru i Islamu Grčkom.
Tema: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta.
Organizatori: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
„Desničini susreti“,
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
i Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Zagreb