Dražen Katunarić na festivalu u Tetovu

Dražen Katunarić na festivalu u Tetovu

Od 17. do 21.10.2007.
Dražen Katunarić sudjelovao je na pjesničkom festivalu u Tetovu, Makedonija.
(voditeljica programa Sonja Manojlović)