Dražen Katunarić u Liėgeu

Dražen Katunarić  u Liėgeu

4. - 7. 10. 2007.
Internacionalni biennale poezije u Liegeu, jedna je od najvećih pjesničkih manifestacija u svijetu. Okuplja više od 300 pjesnika iz sedamdesetak zemalja.