Festival u Lavovu - Baretić, Ferić, Lokotar

OBJAVLJENO: četvrtak, 13.09.2007.
Festival u Lavovu - Baretić, Ferić, Lokotar

 U suradnji HDP-a i Međunarodnog književnog festivala u Lavovu, Ukrajina,
(voditeljica programa Sonja Manojlović)