Giacomu Scottiju nagrada za životno djelo

Giacomu Scottiju nagrada za životno djelo

Ožujak 2007.
Nagradu za životno djelo za 2006. Skupštine Primorsko - goranske županije,
za sveukupan književni i kulturni rad,
te posebne zasluge u zbližavanju naroda i kultura na jadranskim obalama, dobio je Giacomo Scotti.