Goranov vijenac J. Melvinger

OBJAVLJENO: petak, 06.02.2004.
Goranov vijenac J. Melvinger

06.02.2008.
Goranov vijenac 2008. - za ukupan doprinos pjesničkoj umjetnosti pripao je ove godine našoj članici Jasni Melvinger.