Grički dijalog: Tko se boji...honorara?

OBJAVLJENO: ponedjeljak, 25.10.2010.
HDP

Ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 19 sati,
u Profil Megastoru, Zagreb,
u ciklusu tribina «Grički dijalog» u suradnji s Hrvatskim društvom pisaca
„Tko se boji državne regulative na području književnih honorara?“
O tim i drugim pitanjima raspravljali su
moderatorice Jadranka Pintarić i Jagna Pogačnik
i njihovi gosti Zoran Ferić i Robert Perišić