Igoru Mandiću počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci

OBJAVLJENO: petak, 06.07.2018.
Igoru Mandiću počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci

Sukladno izvješću stručnog Povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata od 15. lipnja 2018. Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 16. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. donio odluku o dodjeli počasnog doktorata našem uglednom članu, piscu, kritičaru i fenomenologu kulture Igoru Mandiću zbog posebnog doprinosa od trajnog značaja razvoju kulturalnih studija u Republici Hrvatskoj.