Knjige Marka Pogačara u Rumunjskoj, Bugarskoj i Srbiji

OBJAVLJENO: petak, 20.10.2023.
bug

Našem članu Marku Pogačaru objavljena su 2023. godine tri naslova u inozemstvu: "Ucenicul soarelui", poezija (Casa de Editură Max Blecher, Bukurešt, 2023., preveli Goran Čolakhodžić i Adrian Oproiu); "Adolfove uši", proza (Kontrast, Beograd, 2023.); "Палене на библиотеката", poezija (Panorama, Sofija, 2023., preveo Hristo Popov). U listopadu ove godine sudjelovao je na promociji rumunjskog izdanja u Bukureštu i Temišvaru.