Novo u HDP-u -ciklus tribina

OBJAVLJENO: četvrtak, 25.10.2007.
Novo u HDP-u -ciklus tribina

U četvrtak, 25.10.2007. u 19 sati
u HDP-u, Basaričekova 24, Zagreb
održava se prva tribina pod naslovom Književna kritika i mediji
(u ciklusu "Grički dijalog", voditeljice Jagna Pogačnik i Jadranka Pintarić).