Promocija zbirke Luke Paljetka u Dubrovniku

OBJAVLJENO: srijeda, 06.06.2007.
Promocija zbirke Luke Paljetka u Dubrovniku

6. lipnja 2007. u 20 sati, u Međunarodnom centru,
u suradnji sa Maticom hrvatskom,
održana je promocija zbirke pjesama Luke Paljetka Crna kronika (HDP, Durieux, Zagreb 2006.)
Sudjelovali su: Luko Paljetak, Miloš Đurđević (urednik), Jadranka Pintarić, Seid Serdarević i Suad Ahmetović (novinar iz Dubrovnika).