RAD HDP-a u 2008.

RAD HDP-a u 2008.

- Nastupi članova Hrvatskog društva pisaca (u zemlji i inozemstvu) i njihovih gostiju ( suradnja sa 23 zemlje; puna razmjena sa 9 zemalja; putovalo 44 članova HDP-a; gostovala 63 strana pisca)
- Tribina HDP-a (140 nastupa, 560 sudionika)
- časopisi i knjige