Razgovor sa Nelom Milijić

HDP

U četvrtak, 05. 03. 2009. u 19 sati,
u HDP-u, Basaričekova 24, Zagreb,
održan je Razgovor sa Nelom Milijić.
Nela Milijić je poduzetnica, kulturna aktivistica i urednica u izdavačkoj kući Aora.
Na tribini bilo je riječi o povezanosti kulture i poduzetništva, zatim o izdavačkom programu kuće Aora, o radu sa mlađim, neafirmiranim autorima, te o knjigama koje planira objaviti ove godine.
Voditeljica Darija Žilić.