Razmjena pisaca: Mani Gotovac u Skoplju

HDP

U utorak, 17.02.2009. u 19,30 sati,
u knjižari Magor, u Skoplju,
održan je razgovor sa Mani Gotovac.
Sudjelovale Beti Šeleva i Jelena Lužina.
Gostovanje Mani Gotovac dio je razmjene pisaca za 2008.,
u kojoj je , sa strane HDP-a sudjelovao još i Ivan Herceg sa dva nastupa 23.12.2008.,
(na Filozofskom fakultetu i u knjižari Mala stanica),