Simpozij: Suvremeni film i njegove teorije

Tvrdja

Hrvatsko društvo pisaca, Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA i Centar za vizualne studije iz Zagreba organiziraju u Zagrebu 27., 28. i 29. studenog 2019. u Muzeju suvremene umjetnosti, Avenija Duborvnik 17, Zagreb interdisciplinarni znanstveni simpozij SUVREMENI FILM I NJEGOVE TEORIJE: Od narativnosti događaja do vizualizacije života.
Simpozij se organizira u povodu 20. obljetnice plodotvornog rada časopisa TVRĐA na svim razinama intelektualnog djelovanja - objavljivanje časopisa, knjiga i zbornika, organiziranje književno-znanstvenih skupova. Neki od simpozija u suradnji s Centrom za vizualne studije iz Zagreba poput međunarodne konferencije VISUAL STUDIES AS ACADEMIC DISCIPLINE (2013.) s glavnim govornikom prof.dr. W.J.T. Mitchellom (Sveučilište u Chicagu, SAD) ocijenjeni su od međunarodne javnosti kao vrhunski skupovi interdisciplinarnih istraživača vizualne kulture. U tom pogledu je ideja simpozija da sustavno problematizira mjerodavne teorijske pristupe suvremenom filmu:

-Socijalno-kritičke strategije: 
psihoanaliza, postkolonijalizam, neomarksizam 
-Proširenje polja vizualnosti
-Nove estetike filma
-Postmodernizam i dekonstrukcija

Osnovni ciljevi simpozija su razviti međunarodnu suradnju s relevantnim istraživačima filozofije filma, estetike i vizualne kulture u nastojanju da se u Hrvatskoj otpočne s tematiziranjem filma unutar područja vizualnih studija na razini sveučilišne, akademske, ali isto tako i općekulturne razine medijacije suvremenih paradigmi slike. Budući da su glavne tematske cjeline jubilarnoga 20. godišta časopisa TVRĐA posvećene neoavangardi, postmodernizmu i filozofiji filma, ovaj skup pridonijet će artikulaciji novog pristupa teorijskome uvidu u suvremeni film.

Organizacijsko-znanstveni odbor: 

prof. dr. sc. Žarko Paić, prof. dr.sc. Krešimir Purgar, prof.dr. sc. Marijan Krivak,  doc. dr.sc. Tonči Valentić, prof. dr. sc. Leonida Kovač, prof. dr. sc. Nikica Gilić, mag. filozofije i povijesti umjetnosti Dario Vuger

Simpozij će se odvijati u tri radna dana, s nizom tematskih cjelina, pozvanih predavanja, promocije knjiga i časopisa u prostoru Muzeja suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik, 17, Zagreb.

Posebno želimo istaknuti da će glavni govornik u okviru skupa biti prof.dr. Dieter Mersch, Sveučilište u Zürichu, koji će održati predavanje iz područja epistemologije slike i paradigme znanosti o slici (Bildwissenschaft). Profesor Mersch zacijelo je jedan od najistaknutijih suvremenih filozofa umjetnosti, estetičara i teoretičara vizualnosti, autor brojnih utjecajnih djela na njemačkome jeziku od kojih valja izdvojiti knjigu EREIGNIS UND AURA: Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006).
Njegovo predavanje će se održati u srijedu, 27. studenog 2019. 

RASPORED RADA SIMPOZIJA

Srijeda 27. 11. 2019.
 
Uvodno predavanje
 
11.00-12.30
Dieter Mersch, Umjetnička akademija (ZHdK), Zürich, Švicarska
Generativity versus Creativity. An Aesthetic Critique of Algorithmic Reasoning
 

Četvrtak 28. 11. 2019
 
9.45-10.00
Otvaranje simpozija i uvodne riječi: Zoran Ferić (predsjednik HDP-a), Žarko Paić i Krešimir Purgar
 
10.00-10.30
Predrag Finci (London)
Film kao priča
 

10.30-11.00
Goran Sunajko (Zagreb)
Fenomenologija filma
 
11.00-11.30
Žarko Paić (Zagreb)
Film kao mišljenje: Deleuzeova „ontologija slika“
 
11.30-12.00
Rasprava
 
12.00-12.15 
Pauza za kavu
 
12.15-12.45
Krešimir Purgar (Osijek)
U pustinji slika: druga strana simulakruma
 
12.45-13.15
Dario Vuger (Zagreb)
Poslije filma – ponavljanje, serije i kinematički način života
 
13.15-13.45
Rasprava
 
14.00-16.00
Pauza za ručak
 
16.00-17.00
Predstavljanje knjige Žarka Paića The Spheres of Existence: Kierkegaard (KUD Apokalipsa, Ljubljana -Trinity College, Toronto University)
Moderatorica: Jasna Koteska (Skopje)
Sudjeluju: Žarko Paić (Zagreb), Jelena Đurić (Beograd), Primož Repar (Ljubljana), Janko Rožič (Ljubljana), Iztok Osojnik (Ljubljana)
 

Petak, 29. 11. 2019.
 
10.00-10.30
Marijan Krivak (Osijek) 
Postoji li danas aura u filmu kao umjetničkoj formi?
 
10.30 -11.00
Tonči Valentić (Zagreb)
Totalitet i beskonačnost – filmska ontologija Stanleya Kubricka
 
11.00-11.30
Dina Pokrajac (Zagreb)
Duras/Godard dijalozi: poznavao sam je dvije ili tri godine
 
11.30-12.00 h
Rasprava
 
12.00-12.15
Pauza za kavu
 
12.15-12.45
Leonida Kovač (Zagreb)
Od renesense nadalje: čitajući Sebalda i Farockija
 
12.45-13.15
Višnja Vukašinović (Zagreb)
Slika s tajnom – logika filmske slike u Kući na pijesku Ivana Martinca
 
13.15-13.45
Rasprava
 
14.00-16.00
Pauza za ručak
 
16.00-17.00
Kako misliti egzistencijalni obrat?

– Razgovor i predstavljanje djelovanja KUD Apokalipsa i rada Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana 
Sudjeluju: Jasna Koteska (Skopje), Žarko Paić (Zagreb), Jelena Đurić (Beograd), Primož Repar (Ljubljana), Janko Rožič (Ljubljana).
– Predstavljanje knjige Primoža Repara Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek
– Predstavljanje časopisa Apokalipsa i tematskih zbornika o Kierkegaardu
 
17.00 
Zatvaranje rada simpozija