Tekstovi o Ukrajini na portalu Kritika-hdp.hr

OBJAVLJENO: petak, 04.03.2022.
kritika hdp

Na Portalu za književnost i kritiku Kritika-hdp dosada je objavljeno više prosvjednih tekstova protiv rata u Ukrajini čiji su autori ruski i ukrajinski pisci te književnih tekstova koji svjedoče o vezama naših dviju kultura.