Tribina Maja u sudnici

OBJAVLJENO: utorak, 30.04.2024.
Maja u sudnici

Druga tribina u ciklusu O čemu govorimo kad govorimo o seksizmu održat će se pod nazivom Maja u sudnici. Termin ”feminizacija pravosuđa” prisutan je u razmatranju položaja žena unutar pravosudnog sustava, ali ga možemo protegnuti i na ideju kako se taj sustav odnosi prema ženama u cjelini. Prema podacima Europske komisije žene obnašaju čak 70% sudskih i 68% državno odvjetničkih dužnosti, a na nižim razinama taj broj je i veći. Ali, kao i obično dolazimo do nesrazmjernog udjela na najvišim razinama te na čelnim pozicijama pravosudnih institucija, kao i do najnižih plaća unutar sustava, primjerice prošle godine 560 eura neto. Nadalje, kakva je situacija kod pristupa samih žena pravosuđu, što je sa stereotipima koji na to utječu, ekonomskoj nejednakosti koja je često presudna i činjenicom da na pravo mnogi gledaju s ”neutralnog stajališta” čime se smatra da je rodna osjetljvost protivna objektivnosti. Jesu li suci i sutknje dovoljno educirani o rodno uvjetovanom nasilju i širim društvenim fenomenima te je li osvještavanje postojanja femicida unazad nekoliko godina učinilo razliku? O svemu tome razgovarat ćemo s našim gošćama koje se pravom i feminizmom bave u praksi i u teoriji, dobitnicama nagrada za društveno djelovanje: izvanrednom profesoricom na Pravnom fakultetu Antonijom Petričušić, stručnjakinjom za suzbijanje femicida Dunjom Bonacci Skenderović i odvjetnicom koja ima veliko iskustvo u zastupanju diskriminiranih skupina u društvu Zrinkom Bojanić.