U Francuskoj izašla knjiga izabranih pjesama Dražena Katunarića

OBJAVLJENO: petak, 13.01.2023.
naslovnica Katunaric

U Francuskoj je, u izdavačkoj kući L'Ollave, u ediciji Domaine croate/Poésie koju uređuje Jean de Breyne, objavljena knjiga izabranih pjesama "Je reste plus longtemps dans la mer" (Ostajem dulje u moru) hrvatskog pjesnika Dražena Katunarića, koja uz izbor pjesama iz njegovih dvanaestak zbirki  sadrži i prijevode dosad neobjavljenih pjesama na hrvatskom.
Pjesme su na francuski prevele Martina Kramer, Vanda Mikšić i Brankica Radić. Knjigu je svojim tekstom opremila Sibila Petlevski. 
Dosad su u ediciji Domaine croate/Poésie objavljeni pjesnici Slavko Mihalić, A. B. Šimić, Dobriša Cesarić, Jure Kaštelan, Antun Šoljan, Nikola Šop, Zvonimir Mrkonjić, Marija Čudina, Vlado Kristl, Anka Žagar, Branko Čegec, Delimir Rešicki, Miroslav Mićanović, Hrvoje Pejaković, Sibila Petlevski, Gordana Benić, Monika Herceg, Vanda Mikšić, Andriana Škunca, Ana Brnardić i Alen Brlek.