Polufinalisti, finalisti i dobitnici Nagrade Kamov 2014-2017

nagrada Kamov

KAMOV FINALE 2014:
Bekavac, Luka: Viljevo, Fraktura (2013)
Hut Kono, Aleksandar: Nabrajanja, HDP (2013.)
Mihanović, Dubravko, Bijelo, Žaba, Marjane, Marjane, Prolazi sve, Hrvatski centar ITI (2014.)
Petlevski, Sibila, Stanje sumraka, Fraktura (2013.) 
Stojević, Milorad, Serendipity, HDP (2013.)

NAGRADA KAMOV 2014: 
Bekavac, Luka: Viljevo, Fraktura (2013)

---

KAMOV FINALE 2015:
Marko Dejanović: Karte, molim, Sandorf (2015)
Željka Horvat Čeč: Moramo postati konkretni
VBZ (2015)
Dorta Jagić: Kafkin nož, HDP (2015)
Ivan Klarić: Tihi dani, Naklada Bošković (2015)
Igor Rajki: Puteni nametnik, Durieux (2014)

NAGRADA KAMOV 2015:
Marko Dejanović: Karte, molim, Sandorf (2015)

---

KAMOV POLUFINALE 2016:
Luka Bekavac Policijski sat (Fraktura, 2015)
Zoran Ferić Na osami blizu mora (V.B.Z, 2015)
Drago Glamuzina Everest (Fraktura, 2016)
Tatjana Gromača Bolest svijeta (Sandorf, 2016)
Aleksandar Hut Kono Padajući izbornik (Fraktura, 2015)
Marko Pogačar Slijepa karta (Fraktura, 2016)
Ivana Rogar Tumačenje snova (Durieux, 2016)
Olja Savičević Ivančević Pjevač u noći (Sandorf, 2016)
Slobodan Šnajder Doba mjedi (TIM press, 2015)
Jasna Jasna Žmak Moja ti (Profil, 2015) 

KAMOV FINALE 2016:
Zoran Ferić, Na osami blizu mora (V.B.Z, 2015)
Drago Glamuzina, Everest (Fraktura, 2016)
Ivana Rogar, Tumačenje snova (Durieux, 2016)
Olja Savičević Ivančević, Pjevač u noći (Sandorf, 2016)
Slobodan Šnajder, Doba mjedi (TIM press, 2015)

NAGRADA KAMOV 2016:
Ivana Rogar, Tumačenje snova (Durieux, 2016)

---

KAMOV POLUFINALE 2017:
Ludwig Bauer, Šoferi (Fraktura)
Slađana Bukovac, Stajska bolest (Sandorf)
Damir Karakaš, Sjećanje šume (Sandorf)
Dražen Katunarić, Smiješak Padra Pija (Hena Com)
Kristian Novak, Ciganin, ali najljepši (OceanMore)
Zoran Roško, Minus sapiens (OceanMore)
Maja Ručević, Je suis Jednoruki (Algoritam)
Nada Topić, Male stvari (V.B.Z.)
Nora Verde, O ljubavi, batinama i revoluciji (Sandorf)
Martina Vidaić, Tamni čovjek Birger (V.B.Z.)

KAMOV FINALE 2017:
Damir Karakaš, Sjećanje šume, Sandorf, Zagreb, 2016.
Martina Vidaić, Tamni čovjek Birger, V.B.Z., Zagreb, 2016.
Zoran Roško, Minus sapiens, Naklada OceanMore, Zagreb, 2017.
Slađana Bukovac, Stajska bolest, Sandorf, Zagreb, 2016.
Kristian Novak. Ciganin ali najljepši, OceanMore, Zagreb, 2016.

NAGRADA KAMOV 2017:
Zoran Roško, Minus sapiens, Naklada OceanMore, Zagreb, 2017.