Pravilnik Nagrade Janko Polić Kamov

janko polić kamov

Hrvatsko društvo pisaca, Basaričekova 24, 10 000 Zagreb


Na temelju Odluke Upravnog odbora HDP-a prihvaćen je:

PRAVILNIK KNJIŽEVNE NAGRADE 'KAMOV'
za najbolje književno djelo objavljeno od 1.7.2018. do 30.6.2019. godine 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom godišnje književne nagrade KAMOV (dalje: Pravilnik) utemeljitelj Hrvatsko društvo pisaca (dalje: Utemeljitelj) želi pridonijeti vrednovanju autorskog rada, a prema postavljenim stručnim kriterijima. Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja književnih djela, rad žirija i objavljivanje dobitnika Književne nagrade KAMOV (dalje: Književna nagrada).

Članak 2.
Književna nagrada se dodjeljuje autoru za najbolje književno djelo (roman, zbirka kratkih priča, poezija, drama), čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 1.7.2018. do 30.6.2019. godine (dalje: izborno razdoblje)

Članak 3.
Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi stručni žiri koji pri ocjenjivanju prijavljenih djela djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Osim toga, članovi žirija vrednuju inovativnost djela, a prednost će imati djela u kojima su prisutni elementi inovativnosti pri čemu se na inovativnost gleda a) kao na jasan iskorak prema promjeni kreativne paradigme koji ili ukazuje ili poziva na kreativnu destrukciju dominantnih kodova; ili b) kao na ozbiljnu i u postupku dovršenu dekonstrukciju 'kanonskih', stabilnih i time očekivanih recepcijskih okvira književnih djela koja ova zamjenjuje novim i time neoprobanim oblicima kreativne izražajnosti. 
Članovi žirija su odgovorni za sastavljanje šire liste, te uže liste kandidata za Književnu nagradu i odabir dobitnika. 

Žiri Književne nagrade sastavlja Utemeljitelj nagrade.

Žiriranje će se održati u tri kruga. Širi krug kandidata - 10 naslova u listopadu 2019. godine, uži krug kandidata - finalnih 5 naslova u studenom 2019. godine i proglašenje dobitnika Književne nagrade - studeni 2019. godine.

Članak 4.
Nagrada koju će dobiti pobjednik Književne nagrade Kamov je neto novčani iznos od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna). Nagrada ne može biti podijeljena između više autora ili više djela.

 


UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.
Djela za Književnu nagradu se prijavljuju u razdoblju od 10.07.2019. do 24.07.2019. godine na temelju poziva Utemeljitelja objavljenog na internetskoj stranici http://www.hrvatskodrustvopisaca.hr/hr/
Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu ili ako je najkasnije 24.07.2019. godine izravno predana organizatoru u prostorijama HDP-a (Basaričekova 24, Zagreb).

Predlagatelj djela može biti izdavač ili autor (dalje u tekstu: Predlagatelj).
Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje da na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade osigura nazočnost autora prijavljenih djela.

Predlagatelj prilikom prijave djela svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u prijavi. 

U slučaju da više Predlagatelja prijavi identična djela žiri će prihvatiti samo prvu prijavu.

U slučaju suizdanja, djelo prijavljuje jedan od izdavača.

Žiri pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.


Članak 6.
Žiri ima pravo tražiti ispravak prijave od Predlagatelja, ako je to moguće, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave.
Žiri o pravovaljanosti prijava punovažno odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici, pa se tek tako utvrđene prijave uvrštavaju u listu djela u konkurenciji za nagradu. 

Članak 7.
Na natječaju može konkurirati književno djelo, pod uvjetom da njegov Predlagatelj osigura članovima žirija tri primjerka prijavljenog djela i jedan primjerak prijavljenog djela u svrhu promocije romana. 

Četiri kopije djela moraju biti dostavljene Utemeljitelju nagrade najkasnije do 24.7.2019. godine, na adresu: HDP (Za književnu nagradu Kamov), Basaričekova 24, 10 000 Zagreb.

Konkurirati mogu djela koja su prije nagrađivana nekom književnom nagradom.

Ne mogu se natjecati ponovljena izdanja.

Stručni žiri može nakon završetka prijava, a do 24.7.2019. godine u konkurenciju pozvati bilo koje drugo djelo objavljeno u razdoblju predviđenom trajanjem natječaja, ako taj naslov izdavač nije prijavio. U tom slučaju izdavač će biti zamoljen da pošalje 4 primjerka djela Utemeljitelju nagrade.


DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE

Članak 8.
Dobitniku Književne nagrade će nagrada biti dodijeljena u Zagrebu/ Rijeci, na Kamovljev rođendan, 17. studenog tekuće godine.

Članak 9.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor HDP-a te o svemu obavještava sudionike u natjecanju.