Pravilnik Nagrade Kamov 2020.

kamov

Hrvatsko društvo pisaca, Basaričekova 24, 10 000 Zagreb


Na temelju Odluke Upravnog odbora HDP-a 4. svibnja 2020. prihvaćen je:

PRAVILNIK KNJIŽEVNE NAGRADE 'JANKO POLIĆ KAMOV'
za najbolje književno djelo objavljeno od 1.7.2019. do 30.6.2020. godine 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom godišnje književne Nagrade JANKO POLIĆ KAMOV (dalje: Pravilnik) utemeljitelj Hrvatsko društvo pisaca (dalje: Utemeljitelj) želi pridonijeti vrednovanju autorskog rada, a prema postavljenim stručnim kriterijima. Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja književnih djela, rad žirija i objavljivanje dobitnika Književne nagrade JANKO POLIĆ KAMOV (dalje: Književna nagrada).

Članak 2.

Književna nagrada se dodjeljuje autoru za najbolje književno djelo (roman, zbirka kratkih priča, poezija, odnosno naslovi koji su dobili UDK signaturu 886.2-1 ili 886.2-3), čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 1.7.2019. do 30.6.2020. godine (dalje: izborno razdoblje).

Članak 2a.

 

S obzirom na situaciju s COVID 19 koja je utjecala na izdavaštvo kao i na cjelokupni lanac knjige, iznimno će se ove godine na natječaj zaprimati i PDF-ovi knjiga prelomljenih i pripremljenih za tisak do dana zaključenja ovog natječaja, odnosno do 10.07.2020. U slučaju da knjiga u PDF-u uđe u finale Nagrade Kamov, izdavač se obvezuje da će do dana dodjele knjigu otisnuti i dostaviti četiri primjerka na adresu: Hrvatsko društvo pisaca (Za Nagradu Janko Polić Kamov), Basaričekova 24, 10 000 Zagreb.

 

Članak 3.
Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi stručni žiri koji pri ocjenjivanju prijavljenih djela djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Članovi žirija su odgovorni za sastavljanje šire liste, te uže liste kandidata za Književnu nagradu i odabir dobitnika. 

Žiri Književne nagrade sastavlja Utemeljitelj nagrade.

Žiriranje će se održati u tri kruga. Širi krug kandidata - 10 naslova u listopadu 2020. godine, uži krug kandidata - finalnih 5 naslova u studenom 2020. godine i proglašenje dobitnika Književne nagrade - studeni 2020. godine.

Članak 4.
Nagrada koju će dobiti pobjednik Književne nagrade Kamov je neto novčani iznos od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna). Nagrada ne može biti podijeljena između više autora ili više djela.

 


UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.
Djela za Književnu nagradu se prijavljuju u razdoblju od 4.05.2020. do 10.07.2020. godine na temelju poziva Utemeljitelja objavljenog na internetskoj stranici
http://www.hrvatskodrustvopisaca.hr/hr/


Predlagatelj je dužan poslati četiri (4) primjerka djela na adresu: Hrvatsko društvo pisaca (za Nagradu Jank Polić Kamov), Basaričekova 24, Zagreb.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu ili ako je najkasnije 10.07.2020. godine izravno predana organizatoru u prostorijama HDP-a.

Predlagatelj djela može biti izdavač ili autor (dalje u tekstu: Predlagatelj).
Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje da na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade osigura nazočnost autora prijavljenih djela.

Predlagatelj prilikom prijave djela svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u prijavi. 

U slučaju da više Predlagatelja prijavi identična djela žiri će prihvatiti samo prvu prijavu.

U slučaju suizdanja, djelo prijavljuje jedan od izdavača.

Žiri pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.


Članak 6.
Žiri ima pravo tražiti ispravak prijave od Predlagatelja, ako je to moguće, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave.
Žiri o pravovaljanosti prijava punovažno odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici, pa se tek tako utvrđene prijave uvrštavaju u listu djela u konkurenciji za nagradu. 

Članak 7.
Konkurirati mogu djela koja su prije nagrađivana nekom književnom nagradom.

Ne mogu se natjecati ponovljena izdanja.

Stručni žiri može nakon završetka prijava, a do 20.7.2020. godine u konkurenciju pozvati bilo koje drugo djelo objavljeno u razdoblju predviđenom trajanjem natječaja, ako taj naslov izdavač nije prijavio. U tom slučaju izdavač će biti zamoljen da pošalje 4 primjerka djela Utemeljitelju nagrade.


DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE

Članak 8.
Dobitniku Književne nagrade će nagrada biti dodijeljena u Zagrebu/ Rijeci, na Kamovljev rođendan, 17. studenog tekuće godine, ili na neki drugi dan unaprijed najavljen.

Članak 9.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor HDP-a te o svemu obavještava javnost.