Preporučene tarife za pisce

HDP

Napomena: svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje,
obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

----

Autorsko djelo definirano je kao originalna intelektualna tvorevina koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu i namjenu. U području književnosti intelektualni rad se realizira na više načina, pa ih s nekim budućim Preporučenim oglednim pregledom pravednih tarifa trebamo pokušati sve i obuhvatiti – naravno, vodeći računa o tome da zbog mnogih faktora, skoro ni jedan od tih načina nije jednako mjerljiv, niti je cjenik apsolutno primjenjiv u svakoj situaciji.

 

Prvenstveni cilj ovog dokumenta je da on bude temelj za pregovore i poticaj umjetnicima da adekvatno vrednuju svoj rad i time poboljšavaju svoj materijalni status. Nominalni iznosi navedeni u njemu služe, kako autorima, tako i naručiteljima njihovog rada – kao preporuka pri ugovaranju poslova, za upoznavanje s pravima i obavezama te kao orijentir u dogovaranju optimalnih iznosa naknada, imajući u vidu status i značaj autora. Iako prepoznajemo vrijednosnu razliku između nepoznatog i popularnog autora, između debitanta i autora s iskustvom – i dalje trebamo inzistirati na pravednom plaćanju i tretmanu za sve.   

Ugovor između umjetnika i izdavača ili organizatora uvijek se mora sklopiti prije nego što umjetnik  započne s poslom. Ugovor treba biti u pisanom obliku, zasnovan na standardnim ugovorima i pravilima kojima se osiguravaju temeljna i bitna autorska prava i ograničavaju učinci nerazmjernih ugovornih ovlasti između ugovornih strana. Treba biti sklopljen nakon pregovora vođenih u dobroj vjeri kojima se nastoje ispuniti točno određene potrebe ugovornih strana.
Honorar (osnovna naknada plus tantijemi) je predmet dogovora, a treba biti odgovarajući, to jest pravedan za uloženi trud, vrijeme i učinak koji umjetnik daje svojim sudjelovanjem.

Tipski autorski ugovori bit će postavljeni na stranice HDP-a s mogućnošću preuzimanja, kao i ostale zakonske regulative vezane za autorski rad.

Ovdje možete pogledati snimku tribine o autorskim pravima u polju književnosti.

Zakon o autorskom pravu možete pogledati ovdje.


TABLICA S TARIFAMA U PRILOGU.