Životopis

Antun Vujić

Rođen u Dubrovniku 14. VII. 1945.
 Srednju školu pohađao u Rijeci; maturirao 1963.
 Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1967.
 Magistrirao iz filozofije znanosti na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 1976.
 Doktorirao iz filozofije znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1985.

 Javna i profesionalna djelatnost:
 Urednik kulture u Studentskom listu (1965–67).
 Pokretač i glavni urednik Omladinskog tjednika (1967-1969) - prvog "underground" lista mladih toga doba.
 Među utemeljiteljima, te od 1969. direktor Centra za kulturnu djelatnost omladine u Zagrebu: ustanova objedinjuje omladinske klubove, alternativne kazališne i druge kulturne grupe, izdavaštvo...
 Sudionik Hrvatskog proljeća (1971); politički žigosan 1972., smijenjen s funkcija; po odsluženju vojnog roka bez posla.
 God. 1974. Miroslav Krleža zapošljava ga u Jugoslavenskom leksikografskom zavodu: referent, zatim suradnik, te urednik za društvene znanosti.
 Koncem 1980-ih sudionik demokratskih političkih gibanja; jedan od pokretača Hrvatskog odbora za ljudska prava (1989).
 God 1989. utemeljitelj i predsjednik Socijaldemokratske stranke Hrvatske (prve moderne stranke socijaldemokratskog imena u Hrvatskoj - SDSH); nakon ujedinjenja s SDP-om (1994), predsjednik savjeta SDPH.
 Od 1995. saborski zastupnik; potpredsjednik Odbora za kulturu, znanost i obrazovanje;
 od 1996. član parlamentarnog izaslanstva RH u Vijeću Europe do prijema Hrvatske u VE.
 Na izborima 2000. ponovno izabran za saborskog zastupnika.
 Od 2000. do 2003. ministar kulture RH u koalicijskoj vladi SDP-a. (publikacija: Četri godine Ministarstva kulture, 2000-2003; Zagreb, 2003).
 God. 2003. predsjednik Intrenational Network for Cultural Policy, međunarodne organizacije ministara kulture.
 Pokretač i domaćin velike svjetske konferencije ministara kulture: The new role and new responsibilities of ministers of culture ... Opatija, 2003.
 Od 2004. te od 2008. ponovno saborski zastupnik.

 Enciklopedijska djela:
- Hrvatski leksikon (Zagreb, I. sv. 1996; II. sv. 1997); pokretač (1993) i glavni urednik.
- Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga (Zagreb, I. sv. 2006; 20 sv. studeni, 2007); pokretač (1999) i glavni urednik.

 Knjige:
 Filozofija:
- Otvorena znanost i otvoreno društvo, Zagreb,1987.
 Kulturna politika:
 - Strategija kulturnog razvitka (predgovor i suautor), Zagreb, 2002.
 - Medijsko zakonodavstvo Republike Hrvatske (uvod i suautor), Zagreb, 2003.
- Otvorena kultura (izbor članaka, intervjua i dr; priredio B. Jurinić), Zagreb 2003.

 Publicistika:
- Više stotina enciklopedijskih članaka te deseci preglednih radova iz filozofije, društvenih i humanističkih znanosti u edicijama Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", Hrvatskom Leksikonu (Naklada Leksikon) i Općoj i nacionalnoj enciklopediji (Pro Leksis); stručni članci iz teorije i metodologije leksikografije i informacijskih znanosti (Radovi LZ i dr.); članci iz filozofije znanosti, politike, kulturne politike i dr. (razni zbornici i publikacije).

 Književni radovi: - Soba s pogledom, Kolo, 2, 2006.
- U akvariju crvenog smuđa, Kolo, 4, 2006.

 Nagrade:
- Dobitnik Državne nagrade za znanost, 1997. - za Hrvatski leksikon.

Književni opus