Životopis

Branko Matan

 Branko Matan rođen je 1951. u Zagrebu.

 Objavio:
- Domovina je teško pitanje: fragmenti dnevnika 1991 - 1993; Medijska agencija Hrvatskog novinarskog društva, Zagreb 1998.
 - Eurokaz 1987/2001; Biblioteka Eurokaz 001, Zagreb 2002.
- Stanko Lasić, Branko Matan: Bibliografija Stanka Lasića; Udruga za kulturu Gordogan, Zagreb 2004.

Književni opus