Životopis

Darko Suvin

Darko Suvin (Zagreb 1930), teoretičar kulture i književnosti,
 teatrolog i semiotičar, vjerojatno je najpoznatiji svjetski proučavatelj znanstvene fantastike.

 Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1954,
 a na Filozofskom fakultetu 1956. (engleska i francuska filologija);
 doktorirao je 1970. disertacijom Dramatika Iva Vojnovića: geneza i struktura.

 Od 1959. Predavao je na Katedri za komparativnu književnost
 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1968. redoviti je profesor anglistike
 i komparatistike na Sveučilištu McGill u Montrealu;
 umirovljen 1999, danas je profesor emeritus i akademik
 (redoviti je član Royal Society of Canada – Academy of Humanities and Social Sciences).
 Od 1999. živi u Lucci, u Italiji.

 Bio je član Društva književnika Hrvatske; član je Hrvatskog društva pisaca.

 Nagrade:

 God. 1980. dobio je Nagradu Pilgrim koju dodjeljuje Science Fiction Research Association,
 a 2009. Nagradu SFERA za životno djelo na području znanstvene fantastike.

 Cjelovite bibliografije Darka Suvina što se tiču SF-a dostupne su
 u zborniku u njegovu čast urednika Patricka Parrindera
 Learning from Other Worlds: Estrangement, Cognition,
 and the Politics of Science Fiction and Utopia (Liverpool University Press, 2001),
 pod naslovom “Darko Suvin: Checklist of Printed Items that Concern Science Fiction
 (with Utopian Fiction or Utopianism, and a Few Bordering Items)”,
njezina nadopuna u knjizi Darko Suvin, a Life in Letters
 urednika Phillipa Wegnera (Paradoxa, 2011), dok je bibliografija radova
 (SlovoSlavia, 2009).

 Knjige:

 Dijelove svojih memoara objavljuje tijekom zadnjih dviju godina u Gordoganu.
 Ključna mu je knjiga Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre
 (1979; hrv. izdanje: Metamorfoze znanstvene fantastike:
 o poetici i povijesti jednog književnog žanra, 2010),
 a o znanstvenoj fantastici objavio je i knjige:
- Od Lukijana do Lunjika: historijski pregled i antologija naučnofantastičke literature (1965),
 - Other Worlds, Other Seas: Science-Fiction Stories from Socialist Countries (1970),
 - Victorian Science Fiction in the UK: The Discourses of Knowledge and of Power (1983),
 - Positions and Presuppositions in Science Fiction (1988),
- Naučna fantastika, spoznaja, sloboda (2009),
 - Defined by a Hollow: Essays on Utopia, Science Fiction, and Political Epistemology (2010),
 - A Life in Letters (2011).

 S R. D. Mullenom utemeljio je časopis Science Fiction Studies,
 a (su)uredio je
 - Russian Science Fiction, 1956-1970: A Bibliography (1971),
 - Science-Fiction Studies: Selected Articles on Science Fiction, 1973-1975 (1976),
 - H. G. Wells and Modern Science Fiction (1977),
 - Science-Fiction Studies: Selected Articles on Science Fiction 1976-1977 (1978),
 - US Science Fiction and War/Militarism (Fictions, Studi sulla narrativita, 2004, 3)
 te više tematskih brojeva časopisa o znanstvenoj fantastici u nas i u svijetu.

 Kod nas je tiskao kritičke knjige:
 - Dva vida dramaturgije (1964),
 - Uvod u Brechta (1970),
- Dramatika Iva Vojnovića (1977),
- Gdje smo? Kuda idemo? Za političku epistemologiju spasa:
 eseji za orijentaciju i djelovanje u oskudnom vremenu (2006),

 a vani :
 - To Brecht and Beyond (1984),
 - Lessons of Japan (1997).

 Objavio je i dvije zbirke poezije: - The Long March (1987),
 - Armirana Arkadija (1990).

Književni opus