Životopis

Giga Gračan

GIGA GRAČAN, r. DRNDARSKI (Osijek, 1945). Gimnaziju i srednju muzičku školu (teoretsko-nastavnički odjel) završila 1963. u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala 1968. komparativnu književnost i engleski jezik. Kao pomoćne (C) predmete položila talijanski i francuski jezik. God.  1994. stekla certifikat njemačkog jezika ZMP, Goethe-Institut Bonn. 
    Radila kao bibliotekarka u osječkom EMŠC-u (1968–72), urednica u Koncertnoj direkciji Zagreb i Zavodu za kulturu Hrvatske (1972–89) te izvršna tajnica Hrvatskoga glazbenog zavoda (1990). Kao urednica u III. programu Hrvatskoga radija (1991-2010) koncipirala je i uređivala emisiju o kazalištu (Kazalištarije, 1989–2002), te specifičnu emisiju Zoofon, o raznim aspektima odnosâ ljudi i životinjâ (1994-2010).
    Članstvo u strukovnim udruženjima: Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (bila mu u više navrata tajnica, od 1992. do 2000. predsjednica); Hrvatski centar P. E. N. kluba; Hrvatsko novinarsko društvo; Međunarodno udruženje kazališnih kritičara i teatrologa (AICT - bila među utemeljiteljima 1975. i prva glavna tajnica  hrvatskoga društva); Hrvatski centar ITI; Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo. 
Članica uredništva časopisâ: Re¬vija (Osijek 1971), Prolog (1977-87), Prolog/Teorija/ Tekstovi (1987-90), Glasnik UNESCO-a na hrvatskom književnom jeziku (1983-87. izvršna, 1988-89. gl. urednica), Vijenac (1993-98). Od 1996. do 2005. uređivala dvije biblioteke za nakladu ArTresor. 
    S autorskim i uredničkim radovima sudjelovala na festivalima Prix Europa i Prix Marulić. Sa stručnim prilozima sudjelovala na prevodilačkim i teatrološkim stručnim skupovima, te na skupovima o medijima i kulturnoj politici, u zemlji i inozemstvu.     
Registrirana u republičkom Ministarstvu znanosti kao istraživač (matični broj 124516).
    Bila članica Vijeća za medijsku kulturu Ministarstva kulture RH  
(2001–03). 
    Književne i srodne prijevode s engleskoga, francuskoga i njemačkoga objavljuje od 1967.  
     Uredila je nekoliko knjiga hrvatskih dramatičara i esejista na hrvatskome i na stranim jezicima, te objavila autorski literarno-likovni almanah Macani razni (1996).
    Tekstovima o britanskim, američkim i kanadskim autorima, kazališnim kritikama, kolumnističkim tekstovima, komentarima i intervjuima s hrvatskim i stranim umjetnicima ostvaruje od 1968. bogatu suradnju u brojnim časopisima i novinama te na radiju. Od 1990-ih do 2000-ih redovito je surađivala s hrvatskim redakcijama BBC-a i Deutsche Welle, kao i (povremeno) s njemačkom redakcijom te radijske stanice. 
    Nagrade: Godišnja nagrada Društva hrvatskih književnih prevodilaca 1980. za prijevod knjige Anatomija kritike Northropa Fryea; nagrada "Marija Jurić Zagorka" Hrvatskoga novinarskog društva za najbolje uređenu radijsku emisiju u godini 1998. - Zoofon; godišnja nagrada HRT-a za postignuća u mediju radija, 2001; nagrada "Iso Velikanović" za životno djelo u prevodilaštvu, 2011; nagrada "Otokar Keršovani" za životno djelo u novinarstvu, 2013. 

 

PRIJEVODI OBJAVLJENI U KNJIGAMA I ANTOLOGIJAMA, ODNOSNO IGRANI U KAZALIŠTIMA
    kronološki, prema izvornim autorima

TRANSLATIONS - BOOKS AND CONTRIBUTIONS TO ANTHOLOGIES, STAGED PLAYS 
    listed chronologically, by original authors

Peter Brook
     Prazni prostor (The Empty Space). Marko Marulić, Split 1972.

John le Carré
     Rat u ogledalu (The Looking-Glass War). Znanje, Zagreb 1972 1.

Charlotte Brontë
     Jane Eyre (uz Andrijanu Hewitt). NZ Matice hrvatske, Zagreb     
    1974 1 ; samostalni prijevod: Naklada Ljevak, Zagreb 2008. 

Dnevnik Ane Frank (The Diary of Anne Frank). Mladost, Zagreb 1975 1.

Agatha Christie
     Tajanstveni satovi (The Clocks). Globus, Zagreb 1975; Satovi. Mozaik
    knjiga, 24 sata, Zagreb 2009. 
     Prema ništici (Towards Zero). Globus, Zagreb 1975. Bliži se čas. Mozaik
    knjiga, Zagreb 2009.
     Tko plimu uhvati (Taken at the Flood). Globus, Zagreb 1977; Mozaik
    knjiga, 24 sata, Zagreb 2009.

Edward Bond
     Lear. U: Nova drama. Čakavski sabor, Split 1976.      
    Premijera: Dubrovačke ljetne igre 1981.
     Prizori o smrti i novcu (Bingo). Neobjavljeno.      
    Premijera: Teatar &TD 1975.

Daphne du Maurier
     Život Juliusov (The Progress of Julius). NZ Matice hrvatske,     
    Zagreb 1977.

Augustin Girard
     Kulturni razvoj (Le développement culturel). Zavod za          
    kulturu Hrvatske, Zagreb 1977.

James Thurber
     13 satova. Čudesno A (13 Clocks. Wonderful O). Mladost, Zagreb     
    1978.

Guy de Maupassant
     "Magnetizam", "Soba 11", "Snovi" ("Le magnetisme", "Chambre 11",     
    "Les reves"). U: Umiranje duše. NZ Matice hrvatske, Zagreb 1978.

Serija Upoznajmo svijet
     Stara Kina, Stari Grci, Drevni Egipat, Beduini, Eskimi, Indijanci     
    (A Closer Look at ... Series: Early China, Ancient Greeks,     
    Ancient Egypt, The Bedouins, The Eskimos, The Indians). Školska     
    knjiga, Zagreb 1979.
                    
Northrop Frye 
        Anatomija kritike (Anatomy of Criticism). Naprijed, Zagreb 1979; 
Golden marketing, Zagreb 2000.     

A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, G. Corso
     Izbor pjesama. U: Zlatna knjiga američke poezije. NZ Matice     
    hrvatske, Zagreb 1980.

Iris Murdoch
     Pod mrežom (Under the Net). Sveučilišna naklada Liber, Zagreb     
    1981.

E. A. Poe
         "Gubitak daha", "Berenica", "Morella", "Sjena", "Tišina",     
    "Razgovor Eirosa i Charmione", "Besjeda Monosa i Une",     
    "Eleonora", "Prijevremeni pokop", "Anđeo sveg čudnog", "Moć     
    riječi", "Kako postati zvijezda" /s Borisom Senkerom/, "X-anje testa"     
    /s Borisom Senkerom/ ("Loss of Breath", "Berenice", "Morella",     
    "Shadow", "Silence", "The Conversation of Eiros and Charmion",     
    "The Colloquy of Monos and Una", "Eleonora", "The Premature     
    Burial", "The Angel of the Odd", "Power of Words", "Lionizing",     
    "X-ing a Paragrab"). U: Priče knj. 1 i 2. NZ Matice hrvatske ,     
    Zagreb 1986.     
    Anđeo Svega Čudnog, Meandar, Zagreb, 2003.

David Lodge
         Načini modernog pisanja (The Modes of Modern Writing - uz     
    Sonju Bašić). Globus, Zagreb 1988.
    Razmjena (Changing Places). Vuković & Runjić, Zagreb 2001.
     
Arthur Conan Doyle
Pustolovine Sherlocka Holmesa (The Adventures of Sherlock Holmes,     The Memoirs of Sh. Holmes). Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1988.
                              
Henry Winterfeld
         Timpetill, grad bez roditelja (Timpetill, die Stadt ohne Eltern).     
    Mladost, Zagreb 1990; Katarina Zrinska, Varaždin 2007.

Christopher Whyte
    In the Face of Eternity / Sučelice vječnosti (dvojezična     
    antologija; izbor i prijevod - s Tonkom Maroevićem). Hrv. centar
    PEN-a i Most - The Bridge, Zagreb 1993.

William Inge
    Piknik (The Picnic). U: Antologija američke drame. AGM, Zagreb
    1993. 

Janice Kulyk Keefer
    Kriza kulture, na kanadski način (Cultural Crisis, Canadian-    
    style). Zgb. predavanje 19. 5. 1994. Hrv. centar PEN-a (umnož.)
    Lettre internationale, br. 13-14/1994.

Barry Callaghan 
Hogg: pjesme i crteži (The Hogg Poems and Drawings - uz 
    Borivoja Radakovića). Konzor, Zagreb 1999. 

Margaret Atwood
 Modrobrada (The Robber Bride). Znanje, Zagreb 1999.
    Penelopeja (The Penelopiad). Vuković & Runjić, Zagreb 2005. 

J. M. Coetzee
    Život životinjâ (The Lives of Animals – uz Petra Vujačića). AGM, 
    Zagreb 2004.

Robertson Davies
    Vedri dusi... (High Spirits...). ArTresor, Zagreb 2004.

Toni Morrison 
    Ljubav (Love – s Jagodom Splivalo-Rusan). Profil, Zagreb 2004.
    Neka vrsta milosti (A Mercy - s Jagodom Splivalo-Rusan). Profil, Zagreb,     2009.

George Steiner
         Smrt tragedije (The Death of Tragedy). Centar za kulturnu     
    djelatnost omladine, Zagreb 1979.
Errata. Propitani život (Errata. An examined life). Antibarbarus, Zagreb 2004.
    Knjige koje nisam napisao (My Unwritten Books). Tim press, Zagreb
    2011.

Hávar Sigurjónsson
Naš dečko (Our Boy - s Jagodom Splivalo-Rusan) 
    Dramska kolonija, Motovun        8.  7. 2006. – koncertna izvedba
    Dramsko kazalište Gavella    11. 4. 2008. – premijera

Zvi Jagendorf
    Wolfy i njegovi (Wolfy and the Strudelbakers). Fraktura, Zaprešić 2007.

Jean Rhys
    Široko Sargaško more (Wide Sargasso Sea) - s Jagodom Splivalo-Rusan.
    Naklada Ljevak, Zagreb 2008. 

Barry Unsworth
    U pupku joj rubin (The Ruby in Her Navel) - s Jagodom Splivalo-Rusan.
    Profil International, Zagreb 2008.

Jonathan Swift
    Satirički spisi (Priča o bačvi /A Tale of a Tub, Skroman prijedlog /A     Modest Proposal/, Upute služinčadi /Directions to Servants/, Meditacija     o metli /Meditation Upon a Broomstick) - s Jagodom Splivalo-Rusan. 
    Matica hrvatska, Zagreb 2009.

Bernice Eisenstein
    Kad vam roditelji prežive Holokaust (I Was a Child of Holocaust     Survivors). Fraktura, Zaprešić 2010.

Chloe Aridjis
    Knjiga oblakâ (Book of Clouds) - s Jagodom Splivalo-Rusan. Profil     International, Zagreb 2010.

Joseph Addison
    Što se mene tiče... odabrani eseji (Selected Essays) - s Jagodom Splivalo-Rusan.
    Matica hrvatska, Zagreb 2012.

Alan Hollinghurst
    Dijete stranca (The Stranger's Child) - dio, s Jagodom Splivalo-Rusan.
    Profil International, Zagreb 2013.

Anthony Horowitz
    Kuća svile (The House of Silk). Profil International, Zagreb 2013.

 


Novinarski i uređivački rad u tiskovnim medijima i na radiju ( 1968 - ) - sumarno


Počela objavljivati filmske kritike u Glasu Slavnije u kolovozu 1968. U tim je novinama god. 1992-93. pisala redovitu i do kraja 1990-ih manje redovitu, različito nadnaslovljenu kolumnu. Kao i svakoj kolumni, poticaji su joj bili društvena svakodnevica. Suradnja je prekinuta zbog tamošnje uređivačke krize. 

U obnovljenom Vijencu (gdje je bila i urednica) objavljivala je od 1993. do 1998. književne i kazališne kritike, intervjue i komentare te uređivala tematske blokove posvećene kazalištu i prevodilaštvu. Od intervjua je posebno odjeknuo onaj s glumcem Perom Kvrgićem. Kolumne je ondje pisao njen alter ego, mačak Ori. God. 2010. taj je Mačkopis nastavljen, ali je aktualni mačji autor Janika ubrzo bio bez objašnjenja najuren, vjerojatno zbog nakladniku neprihvatljive oštrine kandži.

Kad je većina Vijnčeva uredničkog postava osnovala dvotjednik Zarez, godinama je i ondje objavljivala eseje, pisala kolumne naslovljene Bodljikavo prase i priređivala tematske blokove. U njih se mogu ubrojiti i tekstovi te angažman oko peticije kulturnih institucija i pojedinaca za očuvanje Trećeg programa Hrvatskog radija god. 2000. Suradnja traje sporadično do danas.

Njena recenzentsko-novinarska suradnja s Hrvatskim radijem (tada Radio Zagrebom) počela je god. 1969., znakovito u emisiji Bibliovizor koju je uređivao Danijel Dragojević. Od 1970-ih redovito surađuje u kazališnim i književnim emisijama na svim programima (kritike, prikazi, intervjui s domaćim i inozemnim umjetnicima). Kao najprije vanjska urednica i potom redovito zaposlena. pokrenula je 1989. emisiju Kazalištarije, u kojoj je kadšto objavila i vlastite eseje, komentare i intervjuje, osobito sa stranim umjetnicima. U drugoj polovini 1990-ih objavila je seriju polsatnih razgovorâ s vodećim kanadskim književnicima (Margaret Atwood, Barry Callaghan, Janice Kulyk Keefer, Leon Rooke i dr.); većina tih razgovora uvrštena je u funkciji pogovora u prevedene knjige tih autora. Od 1993. do umirovljenja 2010. uređivala je svakotjednu emisiju Zoofon, koja se nerijetko temeljila na razgovorima koje je vodila i potom radiofonski strukturirala. Ne temelju njenih prevedenih razgovora nastala je knjiga Chris Cviić 1930-2010. A memoir. By his friends and himself (London 2012).  

Od 1990-ih do 2000-ih redovito je s prilozima o aktualnim međukulturnim zbivanjima (prikazi, komentari) surađivala s hrvatskim redakcijama radijâ BBC i Deutsche Welle, kao i (povremeno) s njemačkom redakcijom potonje radijske stanice. Primjerice, svakodnevno je za Deutsche Welle izvještavala s Kongresa PEN-a u Dubrovniku god. 1993. 

Kao intervjuer hrvatskih glazbenih umjetnika (interpretâ i skladateljâ) sustavno je opsežne intervjue objavljivala u revij Start od 1970-do sredine 1980-ih. Među sugovornicima bili su npr. Milko Kelemen Boris Papandopulo, Vladimir Krpan, Zagrebački kvartet (Klima, Kuzmić, Živković, Stojanović) i dr. Veliki intervju s osnivačem komparatistike Ivom Hergešićem - posljednji profesorov objavljeni nastup u javnosti (Start, br. 230, 16 – 31. XI. 1977.) - pretisnut je u knjizi Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X. Split, 2008.

Osim stručno fundiranih razgovora s glazbenicima, kazalištarcima i književnicima (časopisi Prolog i 15 dana,  list Oko za urednikovanja Fadila Hadžića) objavljivala je prikaze, recenzije itd. u gotovo svim hrvatskim dnevnim listovima.  


Dokumentarne radiodrame - autorstvo
Radio documentaries - author of script & music selection (sound engineer     in brackets)

Azucena (tonmajstorica: Anka Savić, režija: Darko Tralić, 1993)
Život u glumi, ili Od Držića do Držića (Pero Kvrgić) (tonmajstorica: Anka     Savić, 2000)
Portret umjetnika u radio-drami: John Theocharis (tonmajstor: Krešimir     Osman, 2000)
Otok pun zvukova, ili Arielov Hvar (tonmajstor: Zoran Sajko, 2000)
Portret umjetnika u drami: Eliza Dobrić (tonmajstor: Emir Altić, 2001) 
Portret umjetnika u drami: Branko Mešeg (tonmajstorica: Anka Savić, 2001)
Hvar ucijelo svibnja 2000. (tonmajstorica: Anka Savić, 2002)
Tak je kvakal Kvak, ili vedri duh Zagreba (tonmajstorica Anka Savić, 2003)
Piazzola iz Velog Grablja (tonmajstor: Srđan Nogić, 21. IX. 2010)
Letrat i oko njega (tonmajstor: Tomislav Šamec, 30. XI. 2010)
Joško Božanić njim samim (tonmajstor: Tomislav Šamec, 1. III. 2011)
Vladimir Ibler njim samim (tonmajstor: Dubravko Robić, 1. VII. 2011)
Micheline Popović njom samom (tonmajstor: Tomislav Šamec, 18. X. 2011)
Đuro Seder njim samim (tonmajstorica: Katarina Barišić, 3. I. 2012)
Bardu u spomen – portret priredaba uz 30. obljetnicu smrti Miroslava Krleže     (tonmajstor:Tomislav Šamec, 6. III. 2012) 
Pavao Štalter njim samim (tonmajstor: Dubravko Robić, 3. IV. 2012)
Eva Sedak njom samom (tonmajstor: Zoran Sajko, 6. XI. 2012)
Jadranka Damjanov njom samom (tonmajstor: Zoran Sajko, 5. III. 2013)
Anđelko Klobučar njim samim (tonmajstor: Miro Pijaca, 5. XI. 2013)

U svojoj matičnoj redakciji, Kulturno-znanstveni program (prije Treći program HR), u sklopu vlastitih i drugih uredničkih emisija realizirala brojne autorske dokumentarističke radove (v. Govorna dokumentacija HR). 

Književni opus