Životopis

Helena Peričić

     Helena Peričić rođena je u Zadru gdje je završila redovitu osnovnu i osnovnu glazbenu školu. Po završetku srednje škole u istom gradu odlazi 1980. u Zagreb gdje na Filozofskom fakultetu upisuje studij komparativne književnosti i anglistike. Diplomira 1985. obranivši rad pod naslovom “Intelektualni roman: S. Bellow /Herzog/ i R. Marinković /Kiklop/” te iste godine na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu upisuje poslijediplomski studij „Teorija i povijest književnosti“. Magistrira 1989. obranivši rad “Recepcija Byronovih djela i ideja u hrvatskoj književnoj kritici”. Doktorirala je u siječnju 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranivši disertaciju pod naslovom “Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju 1914.-1940.”. Tijekom studija surađivala je na Radio-Zagrebu i zagrebačkom Omladinskom radiju („101“) a nakon završenoga studija radila je u Zagrebu kao novinarka. Početkom 1991. zaposlila se kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Zadru (od 2002. Sveučilište u Zadru). Od prosinca 2016. redovita je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju (komparativna književnost) na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru.

U Hrvatskoj je – osim na zadarskom Filozofskom fakultetu / Sveučilištu – predavala na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Splitu, zatim na Sveučilištu u Puli te na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Desetak je godina predavala na Doktorskom studiju pri Odjelu za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U ak. god. 2001./2002. bila je lektoricom hrvatskoga jezika na Karlovu sveučilištu u Pragu. Kao pozvana profesorica komparativne književnosti gostovala je i predavala na brojnim sveučilišnim ustanovama u inozemstvu (Austrija, Češka, Italija, SAD, Nizozemska, Poljska, Grčka). Sudjelovala je i na više od sedamdeset domaćih/stranih i međunarodnih znanstvenih skupova. Kao pozvana gošća održala je niz izlaganja na međunarodnim konferencijama u inozemstvu (Austrija, Italija, Grčka, Poljska itd.).


Osim što je znanstvenica i sveučilišna profesorica Helena Peričić je i spisateljica. Pored akademskih radova i knjiga objavila je niz publicističkih i književnih tekstova i knjiga. Piše poeziju, prozu (zbirka priča Domnana i bijele ovce, 2007.), dramu (zbirka drama Izići na svjetlo, 2005.) i dnevničke zapise (O riđanu, Petru i Pavlu, 2006.). Surađivala je u zadarskim listovima Fokus i Narodni list (u kojemu je tijekom Domovinskog rata bila kolumnisticom), u Vijencu, Zarezu, potom na Trećem programu Hrvatskoga radija te u raznim stručnim i znanstvenim časopisima. Početkom 1990ih bila je jednom od pokretačica i urednica zadarskoga časopisa za književnost i umjetnost Glasje. Tijekom Domovinskog rata u Zadru je uređivala, vodila i pisala priloge za noćnu radio-emisiju o književnosti i kulturi pod naslovom Usprkos (Radio Donat FM). Od 1994. desetak je godina bila mentoricom Studentskoga književnoga kluba u Zadru. Helena Peričić dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije za 2010. za svoje književne i znanstvene rezultate te doprinose u promicanju hrvatske književnosti i kulture u inozemstvu.

 

Članicom je raznih profesionalnih društava:  među ostalim, Hrvatskoga centra P.E.N.-a, Hrvatskoga centra ITI – UNESCO, Hrvatskog centra UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), Hrvatskoga društva pisaca, Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT).


Od značajnijih projekata valja navesti da je priredila i uredila obljetničku monografiju 60 godina zadarskoga Odsjeka za hrvatski jezik i književnost (Sveučilište u Zadru, prosinac 2017.) te inicirala i bila predsjednicom Organizacijskoga i programskog odbora za održanje međunarodnoga znanstvenog skupa o djelu Ive Brešana koji je upriličen u Zadru u svibnju 2018. („Prvi Brešanov svibanj – Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana: tekst i kontekst“, Sveučilište u Zadru, 18.-19. svibnja 2018.).

Podrobni podaci o njezinu akademskom i književnom radu te objavljenim publikacijama dostupni su na internetskoj stranici: https://kroatistika.unizd.hr/nastavnici/helena-pericic

 

 

Fotografija: Ines Grbić

Književni opus