Životopis

Ivan Šamija

Ivan Šamija rođen je 1976. u Zagrebu.
 Završio Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu.
 Piše poeziju i kratku prozu.

 Objavio:
- Kupolenebo (AGM, Zagreb 2003.) - pjesme
- Cupolecielo www.babylonia.com (on-line dvojezična zbirka poezije, 2004.; CD-ROM 2004.);
- Kupolenebo www.elektronickeknjige.com
- Projekt Poljska (Meandar Media, Zagreb, 2014) - pjesme

Književni opus